Overzicht in uw akkerbouwbedrijf met liquiditeitsprognose

 
Overzicht in uw akkerbouwbedrijf met liquiditeitsprognose
Gepubliceerd: 13-05-2024, laatst gewijzigd: 13-05-2024

Ontwikkelingen in de akkerbouw volgen elkaar in rap tempo op en prijzen stijgen razendsnel. Gelukkig geldt dat ook voor sommige productprijzen. Dit zorgt er wel voor dat u mogelijk eerst meer geld moet uitgeven voordat er - hopelijk - ook meer binnenkomt. Reden genoeg om (ook) dit jaar een liquiditeitsprognose te maken. Zo houdt u regie over uw financiën en komt u komend jaar niet voor verrassingen te staan. 

Liquiditeitsprognose als basis 

Een liquiditeitsprognose, ook bekend als een liquiditeitsbegroting, biedt u een stevige basis om tijdig de juiste keuzes te maken. Het is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van uw onderneming in een bepaalde periode. Hiermee krijgt u antwoord op vragen als: 

 

  • Hoe beïnvloedt de actuele verhoging van de toegerekende kosten mijn beschikbare liquide middelen? 

  • Kan ik wachten met de verkoop van mijn aardappelen, uien of graan om zo in te spelen op prijsverwachtingen? 

  • Welke invloed heeft het vroegtijdig inkopen van bijvoorbeeld kunstmest op mijn beschikbare liquiditeiten? 

  • Is mijn rekening-courant-faciliteit voldoende of is verruiming noodzakelijk? 

  • Heb ik voldoende middelen om mijn voorgenomen investering door te laten gaan? 

 
Andere zaken waarbij een liquiditeitsprognose nuttig kan zijn: 

 

  • Inzicht krijgen in wanneer eventuele tekorten of overschotten ontstaan, zodat u daar vroegtijdig op kunt inspelen. 

  • Bepalen van de ‘break-even’ omzet. Dit is de omzet waarbij alle kosten worden gedekt door de geldopbrengsten uit de gewassen en neveninkomsten. 

  • U kunt overtollige liquide middelen fiscaal gunstig inzetten. Liquide middelen die op de lange termijn geen bestemming hebben binnen de onderneming moeten als privévermogen worden bestempeld. Deze geeft u aan in box 3. Terwijl het met de huidige lage rentestanden en belastingtarieven aantrekkelijk is om deze middelen te belasten in box 1. 

  • Het aanvragen van een financiering. 

Accountant als coach 

Het opstellen van een liquiditeitsbegroting is een hele klus. Er moeten veel gegevens worden verzameld en overzichtelijk vastgelegd. Daarom raad ik u aan om hulp in te schakelen. Natuurlijk kunnen we u daarin volledig ontzorgen. U kunt er als ondernemer voor kiezen in eerste instantie uw eigen prognose op te stellen. Ik merk in de praktijk dat dit de kwaliteit van de prognose vaak ten goede komt en het op deze manier voor u meer betekenis krijgt. Bovendien is een liquiditeitsprognose geen statische opstelling, als akkerbouwer moet u zelf in staat zijn om bijstellingen toe te passen. 
 
De adviseurs van Flynth staan voor u klaar om te coachen, sparren en ondersteunen waar nodig. Samen zorgen we ervoor dat u niets over het hoofd ziet. En we bekijken samen met u het verloop van uw rekening-courant. Zodat u weet waar u aan toe bent en tijdig kunt bijsturen als dat nodig is. 

Realistische inschatting 

Ondernemers zijn vaak optimistisch. Ik merk regelmatig dat ze denken: ‘Ik heb een contract voor de levering van aardappelen in februari, dus ik calculeer de opbrengst ook in die maand.’ Ik adviseer ze meestal om voorzichtigheid in te bouwen in de prognose, door dit bijvoorbeeld een maand te verschuiven. Hetzelfde geldt voor het inschatten van kosten, zoals die voor bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Tel daar eens vijf procent bij op, dan komt u aan het eind van het jaar niet voor verrassingen te staan als de kosten toch hoger uitvallen dan verwacht. 

Prognose zorgt voor rust 

Mijn advies is om altijd een jaar vooruit te kijken, als u een prognose maakt. Op die manier signaleert u eventuele knelpunten vroegtijdig en kunt u erop reageren. Bijvoorbeeld door een tijdelijke verhoging van uw rekening-courant af te spreken met uw bank. Of door overeen te komen met uw leveranciers dat u uitstel krijgt voor de betaling van uw facturen. Dit zorgt voor rust. Al uw gedachten, zorgen en ideeën hebben we besproken, doordacht en uitgewerkt. U kunt het loslaten en met vertrouwen verdergaan. 

We zijn er voor u 

Kortom, het opstellen van een liquiditeitsprognose dwingt u om helder te krijgen wat er het komende jaar moet gebeuren. Het biedt overzicht en slagvaardigheid, waardoor u met rust kunt ondernemen. Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een liquiditeitsprognose? Laat u bijstaan door onze experts: zij kennen uw sector door en door en zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Neem contact op met uw adviseur van Flynth of maak gebruik van onderstaand contactformulier. Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij een kantoor van Flynth bij u in de buurt. 

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Blog

Geschreven door: