Openstelling EG-subsidieregeling 2024: investeer in energiebesparing

 
Openstelling EG-subsidieregeling 2024: investeer in energiebesparing
Gepubliceerd: 16-04-2024, laatst gewijzigd: 22-04-2024

Wilt u als glastuinbouwer investeren in energiebesparende maatregelen/systemen? Dan is dit nieuws voor u belangrijk. Op 11 april is de nieuwe ronde geopend van de subsidieregeling investeringen in Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) voor 2024. De subsidie bedraagt 20 procent van de subsidiabele kosten. In dit artikel leest u meer over de openstelling van de EG. 

Openstelling 2024

U kunt de subsidie aanvragen van 11 april tot en met 28 juni 2024. Het beschikbare budget voor de EG-subsidie is verhoogd van 30 miljoen naar 70 miljoen euro. Bovendien is het minimale subsidiebedrag per aanvraag verlaagd naar 2.500 euro. Zodra het totaal aangevraagde subsidiebedrag het budget overstijgt, verloot de RVO het resterende budget tussen de aanvragers van die dag. Het is daarom belangrijk dat u zo snel mogelijk uw aanvraag indient. Omdat er dit jaar om meer bijlages wordt gevraagd, is het belangrijk tijdig te starten met de voorbereiding van uw aanvraag.  

Voorwaarden voor investeringen

Om in aanmerking te komen voor de EG-subsidie gelden er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen. Zo is het noodzakelijk dat u: 

  • Uw bedrijf hebt ingeschreven bij de KVK. 
  • Uw aardgasverbruik ieder jaar doorgeeft in de Gecombineerde Opgave (GO). 
  • Per maatregel slechts één subsidieaanvraag indient, bij iedere openstelling. 
  • Zich houdt aan de nationale en Europese wetten voor milieubescherming bij de uitvoering van uw project. 
  • Uw investering in Nederland doet. 

Dit is slechts een greep uit alle voorwaarden. Kijk voor een volledig overzicht van de voorwaarden op de website van de RVO. 

Techniek kiezen

Voor uw EG-aanvraag kunt u kiezen uit de onderstaande zeven technieken. Ook de bijbehorende installatiekosten mogen worden meegenomen in de aanvraag

 Investering 

 Maximale subsidie 

 Tweede energiescherm 

 € 250.000 

 Aansluiting op warmtenetwerk of -cluster (o.a. aardwarmte, warmteleiding) 

 € 150.000 

 Aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of -cluster (o.a. OCAP)  

 € 50.000 

 Full led 

 € 500.000 

 Luchtbehandelingssysteem 

 € 375.000  

 Hogedrukverneveling 

 € 100.000 

 Energiescherm incl. ophogen kas en diffuus glas met tweezijdig AR-coating 

 € 500.000 

 

Verplichte bijlagen

Bij het indienen van uw subsidieaanvraag moet u de opdrachtbevestiging voor de investering aanleveren. Het is noodzakelijk dat deze opdracht alle technische specificaties bevat. Daarnaast moet in de ontbindende voorwaarde zijn opgenomen dat de overeenkomst wordt ontbonden als de EG-subsidie niet wordt toegekend.

Daarnaast bent u verplicht om de Gecombineerde Opgave (GO) 2024 als bijlage aan de aanvraag toe te voegen. Dit geldt ook voor de rapportage informatieplicht of onderzoeksplicht energiebesparing.

Staat de investering waarvoor u subsidie wilt aanvragen in de rapportage vermeld? En bedraagt de terugverdientijd minder dan vijf jaar? Dan komt deze investering niet in aanmerking voor de EG-subsidie.

 

Flynth staat voor u klaar

Bent u benieuwd welke subsidiemogelijkheden het nieuwe GLB u biedt en welke stappen u nu al kunt zetten? Zorg dat u hierbij geen financiële steun misloopt en neem vroegtijdig contact op met de subsidieadviseur van Flynth. Wij staan voor u klaar. Neem contact op met uw Flynth-adviseur of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: