Nieuwe subsidieregeling Warmte-infrastructuur glastuinbouw (SWiG)

 
Nieuwe subsidieregeling Warmte-infrastructuur glastuinbouw (SWiG)
Gepubliceerd: 14-12-2023, laatst gewijzigd: 20-12-2023

De subsidie is beschikbaar voor ondernemers die investeren in de aanleg van een warmtenet voor glastuinbouwondernemingen. Bijvoorbeeld warmtecoöperaties, warmtebedrijven en warmte-infrastructuurondernemingen. 

Voorwaarden SWiG 

Met de SWiG stimuleert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit glastuinbouwondernemingen om hun bedrijf te verduurzamen. Ondernemers komen voor de subsidie in aanmerking wanneer hun project niet zonder subsidie uit te voeren is. De onrendabele top van het project mag niet lager zijn dan vijfentwintig procent van de subsidiabele kosten. Minimaal zestig procent van het vermogen dat nodig is voor warmtelevering moet worden afgenomen door glastuinbouwondernemingen. Alle voorwaarden en uitleg over de subsidie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Hoogte subsidie en budget 

De subsidie bedraagt dertig procent van de subsidiabele kosten. Komt de warmte volledig uit hernieuwbare bronnen of restwarmte? Dan ontvangen ondernemers vijfenveertig procent van de subsidiabele kosten. Het gaat dan om hernieuwbare warmte, restwarmte of een combinatie daarvan. Inclusief hernieuwbare opwekking van warmte en kracht met een warmtekrachtkoppeling (wkk) op basis van duurzame brandstoffen (zoals biogas of groene waterstof). Het project dient binnen vijf jaar gerealiseerd te worden. Het beschikbare budget voor deze regeling is 12.500.000 euro en wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. 

Start op tijd 

Het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag voor SWiG kost tijd. Start daarom tijdig met de voorbereidingen. Zorg dat u voldoet aan de voorwaarden en beschikt over de juiste documenten. Flynth helpt ondernemers bij een succesvolle subsidieaanvraag. Bent u benieuwd naar uw kansen op subsidie of wilt u weten welke stappen u nu al kunt zetten? Neem contact op met de subsidieadviseur van Flynth. Wij staan voor u klaar.   

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: