Nieuwe cao Glastuinbouw: de lonen gaan omhoog

 
Nieuwe cao Glastuinbouw: de lonen gaan omhoog
Gepubliceerd: 29-02-2024, laatst gewijzigd: 29-02-2024

De glastuinbouwsectorheeft een nieuwe cao. Daarin zijn met name afspraken gemaakt over loonontwikkeling en een toekomstbestendig loongebouw. Kort samengevat: de lonen gaan omhoog. De adviseurs van Flynth krijgen daar veel vragen over van werkgevers in de sector. Daarom zetten we hieronder de belangrijkste veranderingen op een rij.

De nieuwe cao heeft een looptijd van vijftien maanden. De afspraken zijn op 1 januari 2024 ingegaan en gelden dus tot en met 31 maart 2025.

Lonen in drie stappen omhoog

De lonen gaan in drie stappen omhoog. Per 1 januari 2024 krijgen medewerkers er 4 procent bij. Een half jaar later, op 1 juli 2024, volgt een loonsverhoging van 1,7 procent. Tot slot is afgesproken dat op 1 januari 2025 de lonen nog eens omhoog gaan met 1,5 procent.

De cao geldt alleen voor de functiegroepen A t/m H. Alle medewerkers binnen die functiegroepen hebben recht op de loonsverhoging, ook als een medewerker in een van die functiegroepen nu al meer verdient dan het maximale bedrag in schaal H.

Er is een uitzondering: de medewerker met een salaris boven het maximale SV-premieloon is uitgezonderd van de loonsverhoging.

K, L en M vallen niet onder de cao

Niet alle medewerkers zijn ingeschaald in de cao Glastuinbouw. De functiegroepen K, L en M vallen erbuiten. Dat zijn functies als bedrijfsleider, verkoper, HR-adviseur, exportmedewerker en chef II. De loonsverhogingen die in de cao Glastuinbouw zijn afgesproken, gelden dan ook niet voor hen. Dat betekent dat u  vrij bent om in deze functiegroepen salarisafspraken te maken.

Om deze medewerkers toch houvast te bieden, kan het verstandig zijn om zelf een salaristabel voor deze functiegroepen op te stellen. Daarbij is het goed om te weten dat de salarissen per regio sterk kunnen verschillen.

Verandering jeugdloon

Een andere belangrijke verandering is hoe er in de sector wordt omgegaan met de jeugdlonen. Wettelijk is vastgelegd dat het minimum jeugdloon geldt voor jongeren tot 21 jaar. Vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon.

In de cao is nu afgesproken dat in de glastuinbouw medewerkers vanaf de leeftijd van 19 jaar een startsalaris krijgen dat valt binnen het loongebouw. Alleen jongeren tot 19 jaar krijgen dus een jeugdloon.

Ook wettelijke veranderingen

Niet alleen de nieuwe cao leidt tot veranderingen per 1 januari. Ook de Wet minimumloon is per 1 januari aangepast. Nieuw is dat er een minimumloon per uur is dat voor iedereen gelijk is, ongeacht de lengte van de werkweek.

Het wettelijk minimum uurloon is per 1 januari 2024 13,27 euro.

Bij de bepaling van dit uurloon is de wetgever uitgegaan van een werkweek van 36 uur. Dit heeft gevolgen indien u als werkgever veel mensen in dienst hebt die u het minimumloon betaalt en als de standaardwerkweek langer is dan 36 uur. Al deze medewerkers krijgen vanaf 1 januari een hoger brutoloon. Deze wettelijke wijziging is ook verwerkt in het loongebouw van de nieuwe cao glastuinbouw.

De gevolgen van de nieuwe cao Glastuinbouw zijn voor elke ondernemer anders. Wilt u weten wat het voor u betekent of hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld het opstellen van een salaristabel buiten de cao? Neem dan contact op met uw adviseur van Flynth.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: