Nationaal Programma Landelijk Gebied raakt ondernemers. Ook u? Dien een zienswijze in

 
Nationaal Programma Landelijk Gebied raakt ondernemers. Ook u? Dien een zienswijze in
Gepubliceerd: 12-02-2024, laatst gewijzigd: 27-02-2024

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) vormt straks de basis voor een gebiedsgerichte aanpak waarmee de waterkwaliteit en de biodiversiteit worden verbeterd. Het programma is nog niet definitief en ligt tot en met 26 februari 2024 ter inzage. Aangezien het NPLG grote gevolgen kan hebben voor de landbouw, industrie en bouw, kan het verstandig zijn om als ondernemer een zienswijze in te dienen.  

Het doel van het NPLG is volgens de demissionair minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, om ‘een sterke economie en veerkrachtige landbouw in balans te brengen met gezonde natuur en een schone leefomgeving’. Het idee is dat overheden en lokale partijen in het programma samen aan maatregelen voor een landelijk gebied werken.  

Stikstof, waterkwaliteit en klimaat 

Met name de landbouw heeft een belangrijke plaats binnen het programma. Voor het terugdringen van stikstof zijn alle sectoren aan zet, zoals landbouw, industrie en de bouw. Voor de water- en klimaatdoelen uit het NPLG zijn vooral landbouw- en natuurmaatregelen nodig. De agrarische sector gaat daarmee via het NPLG een verandering tegemoet, zodat de landbouw straks past binnen de vooraf door de overheid en samenwerkende partijen bepaalde grenzen van wat water en bodem kunnen dragen.  

Meer natuur 

Om de doelen te halen, is in het Nationaal Programma Landelijk Gebied per provincie aangegeven hoeveel extra natuur erbij moet komen. Natuur neemt ruimte in en dat gaat ten koste van andere landgebruikers. De kans is dus groot dat de doelstellingen consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers.  

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied zit ook een zogenoemde instrumentenkoffer die overheden kunnen inzetten om de doelen te halen. Het gaat om een uiteenlopende waaier van instrumenten. Denk daarbij aan subsidieregelingen, heffingen, regulering van aan- en verkoop van grond en regelgeving en vergunningen. Ook kennisontwikkeling, innovatie en het stimuleren van samenwerking zijn onderdeel van die instrumentenkoffer. 

Zienswijze is meepraten 

Demissionair Minister Van der Wal doet een oproep aan alle betrokkenen om het Nationaal Programma Landelijk Gebied te bestuderen, aangezien voor inwoners en ondernemers de impact van de keuzes die volgen uit het NPLG groot kunnen zijn: ‘Daarom vind ik het belangrijk om alle betrokkenen hierin goed mee te nemen en te horen wat mensen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied vinden.’ 

Flynth adviseert u als ondernemer om tijdig van die mogelijkheid gebruik te maken. Bij een zienswijze is het van belang om aan te geven dat de realisatie van de doelen uit het NPLG géén nadelige gevolgen mogen hebben voor uw bedrijfsvoering en dat u eventuele schade volledig gecompenseerd wilt zien. Ook is het van belang dat u tijdig wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij de gebiedsprocessen die op gang zullen komen. 

Flynth helpt met zienswijze 

De adviseurs van Flynth helpen u graag bij het opstellen en indienen van een zienswijze. Maakt u hier gebruik van? Dan krijgt u van ons een vragenlijst. Op basis daarvan stellen wij voor u het zienswijzengeschrift op. Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken, neem dan uiterlijk 19 februari 2024 contact met ons op.  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: