Kengetallen en signaleringswaarden financiële continuïteit inspectie

 
Kengetallen en signaleringswaarden financiële continuïteit inspectie
Gepubliceerd: 10-12-2021, laatst gewijzigd: 24-01-2024

De inspectie van het onderwijs heeft een nieuwe set kengetallen voor risico indicatoren ter detectie van het risico voor financiële continuïteit gepubliceerd. De signaleringswaarde bij liquiditeit is afhankelijk van de omvang van een schoolbestuur. De signaleringswaarde is komen te vervallen bij de kengetallen rentabiliteit, weerstandsvermogen en huisvestingsratio.

Zie hiervoor:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/risico-indicatoren-en-signaleringswaarden-financieel-continuiteitstoezicht

Deze set kengetallen hanteert de inspectie voor de beoordeling van de jaarverslagen 2020 van besturen en onderwijsinstellingen en vervangt de eerdere set kengetallen. De eerdere set kengetallen, zoals rentabiliteit (resultaat/ baten), huisvestingsratio en weerstandsvermogen blijven wel onderdeel uit maken van de analyses die de inspectie uitvoert, maar blijken aldus de inspectie een minder voorspellende waarde te hebben. Wel staat het bestuur vrij om evenals voorgaande jaren in het bestuursverslag om ook over deze kengetallen te rapporteren.

Kengetal bovenmatig publiek eigen vermogen
Naast deze kengetallen blijft de signaleringswaarde voor het toezicht op bovenmatig publiek eigen vermogen gehandhaafd. De signaleringswaarde wordt als startpunt van het gesprek met de inspectie en het bestuur gebruikt, waarbij er gevraagd zal worden hoe en wanneer het bestuur deze reserves doelmatig voor het onderwijs zal gaan inzetten. In het bestuursverslag bij de jaarrekening dient het bestuur deze bestedingsplannen dan toe te lichten.  Voor rekenhulp signaleringswaarden:
ttps://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde

Vragen? Uw onderwijsaccountant helpt u graag!

 

*Bron: Onderwijsinspectie

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Geschreven door: