Indekken tegen arbeidsongeschiktheid

 
Indekken tegen arbeidsongeschiktheid
Gepubliceerd: 25-10-2022, laatst gewijzigd: 24-01-2024

U bent als ondernemer gelukkig met uw werk en verdient hiermee een goede boterham. Maar wat nu als u op een dag arbeidsongeschikt wordt? Dan zit u uw werkgeluk aan u voorbijglijden en uw financiële situatie misschien onzeker worden. 

Arbeidsongeschiktheid kan vergaande consequenties voor u hebben, ook financieel. Daarom moet u er goed over nadenken hoe u het voor elkaar heeft als u dit overkomt. Het is belangrijk dat u goed voor uzelf zorgt. U al dan niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid is daarvoor belangrijk. 

Hoe kunt u arbeidsongeschiktheid verzekeren?

De volgende vragen zijn belangrijk om te bepalen hoe u het risico van arbeidsongeschiktheid kunt verzekeren. 

  • In hoeverre kunt u dit risico zelf dragen? Is er een mogelijkheid om te bezuinigen op uw uitgaven? Kan uw spaargeld aangesproken worden? Is er een mogelijkheid om kleiner te gaan wonen? 

  • Zijn er andere inkomsten die eventueel opgehoogd kunnen worden? Bijvoorbeeld het inkomen van uw partner? Is er recht op loondoorbetaling van een werkgever? 

  • Is er personeel of een bedrijfsverzorgingsdienst die de onderneming draaiende kan houden? Of steunt het bedrijf geheel op u als ondernemer? 

  • Is er de mogelijkheid van een broodfonds? 

  • Wat is er geregeld met uw compagnon wat betreft recht op winstaandeel bij ziekte? 

Hoe verder?

Als het voor u zinvol is om uzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, dan moet u over een aantal zaken een besluit nemen. Dit betreft in ieder geval het verzekerd bedrag, de eigen risicoperiode, de uitkeringsdrempel, de eindleeftijd en de dekking. 

Ook moet u goed nadenken of u bij arbeidsongeschiktheid vervangende arbeid wilt gaan doen (passende arbeid) of dat u de arbeidsongeschiktheid wilt koppelen aan uw beroep (beroepsaansprakelijkheid). 

Afhankelijk van de keuze die u maakt, wordt de premie vastgesteld. Over het algemeen ervaren veel ondernemers de premie als kostbaar. Het uitgangspunt moet echter zijn dat u verzorgd achterblijft als u in een situatie van arbeidsongeschiktheid terechtkomt. 

Starters

Jonge starters lopen om een aantal redenen een groot risico bij arbeidsongeschiktheid, ze hebben: 

  • mogelijk nog geen financiële buffer opgebouwd;  

  • nog geen/weinig pensioenopbouw; 

  • nog een lang leven voor zich; 

  • mogelijk de zorg voor jonge kinderen. 

Let op: voor starters die een onderneming opstarten nadat ze in loondienst waren, geldt nog specifiek het volgende: binnen 13 weken na de beëindiging van de verplichte verzekering (loondienst) kan de verzekering op vrijwillige basis bij het UWV worden voortgezet. 

Omdat de AOW-leeftijd mogelijk steeds verder wordt opgerekt, is het de vraag in hoeverre u de periode tussen einde verzekering en pensioenleeftijd kunt overbruggen. Het is dus raadzaam om de eindleeftijd bij starters zo hoog mogelijk te zetten. Mede omdat het tussentijds ophogen van de eindleeftijd niet altijd mogelijk is. 

Let op: als uw partner niet werkt, maar wel de zorg voor de kinderen heeft, moet u er tevens bij stil staan wat er gebeurt als uw partner ziek wordt. Als de zorg voor de kinderen daardoor op u neerkomt, kan dat verregaande consequenties hebben.  

Een financiëel plan kan u veel inzicht geven

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een kostbare aangelegenheid zijn. Echter, het niet hebben van een verzekering kan nog veel grotere gevolgen hebben. Aan de hand van een financieel plan kunnen de adviseurs van Flynth u meenemen in een langetermijnvisie en samen met u het financiële risico van arbeidsongeschiktheid in beeld brengen.  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: