GLB-vouchers: profiteer van subsidie op bedrijfsadvies of bedrijfsplan

 
GLB-vouchers: profiteer van subsidie op bedrijfsadvies of bedrijfsplan
Gepubliceerd: 04-06-2024, laatst gewijzigd: 04-06-2024

Subsidie aanvragen voor bedrijfsadvies of het maken van een bedrijfsplan? Het is mogelijk. Vanaf woensdag 5 juni 2024 kunt u hiervoor GLB-vouchers aanvragen bij RVO. Er zijn twee soorten vouchers: GLB-kennisvouchers en GLB-bedrijfsplanvouchers. Let op, want hierbij geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Het is daarom slim om direct actie te ondernemen.   

GLB-kennisvoucher

Met de GLB-kennisvoucher (voorheen SABE-voucher) kunt u als agrarisch ondernemer bedrijfsadvies krijgen op speciale aandachtsgebieden. Deze adviesvoucher is maximaal 1.500 euro waard en dekt maximaal tachtig procent van de kosten. Een voorbeeld: bij een totaal van 1.875 euro aan advieskosten wordt uw voucher maximaal gebruikt en is uw eigen bijdrage 375 euro (twintig procent).  

Subsidie op bedrijfsadvies

U kunt deze kennisvoucher inzetten voor het krijgen van advies over één van de tien onderstaande aandachtsgebieden:  

  • (stikstof)emissie en hergebruik nutriënten 
  • gezonde bodem, water en teeltsystemen 
  • weerbare teeltsystemen en gewasbescherming 
  • circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen 
  • natuurinclusieve landbouw 
  • precisielandbouw 
  • (persoonlijke) ontwikkeling van ondernemer en diens bedrijf 
  • horizontale samenwerking 
  • starten, overnemen of beëindigen landbouwbedrijf 
  • versterken toekomstperspectief en inkomen 

Vraag uw kennisvoucher direct aan voor bedrijfsadvies door een erkende adviseur van Flynth. 

Subsidie op bedrijfsplan

Hebt u bijvoorbeeld plannen voor bedrijfsovername, monomestvergisting, overstap op een andere melkstroom, emissiearm bouwen, een neventak of andere vormen van bedrijfsontwikkeling? Voor deze investeringsplannen is vaak een bedrijfsplan nodig. Deze plannen hebben grote invloed op de toekomst van uw bedrijf en de verduurzaming daarvan.  

GLB-bedrijfsplanvoucher

Vanaf woensdag 5 juni kunt u bij RVO een GLB-bedrijfsplanvoucher aanvragen. Deze heeft een waarde van maximaal 6.000 euro en dekt maximaal tachtig procent van uw kosten van een bedrijfsplan. Stel, u hebt een kostentotaal voor een bedrijfsplan van bijvoorbeeld 7.500 euro, dan geldt een eigen bijdrage van twintig procent (1.500 euro). 

Een verplicht onderdeel in het bedrijfsplan is de aandacht voor beperking van de stikstofemissiereductie. Er wordt ook aandacht geschonken aan andere duurzaamheidsdoelen. Natuurlijk gaat het in het bedrijfsplan ook over het rendement op de investeringen. Het bedrijfsplan is een goede basis voor de aanvraag van een financiering. U mag de bedrijfsplanvoucher eens in de drie jaar gebruiken. Vraag direct een bedrijfsplanvoucher aan om een bedrijfsplan te laten maken door een erkende adviseur. Adviseurs moeten geregistreerd staan in het BAS-register. Vanzelfsprekend zijn bij Flynth adviseurs beschikbaar die hieraan voldoen.
 

Wilt u profiteren van de GLB-vouchers? 

Wij verwachten dat het budget van RVO vanaf woensdag 5 juni 2024 snel op zal raken. Neem daarom direct contact op met uw adviseur van Flynth of vul onderstaand formulier in. Zodat u zo snel mogelijk een aanvraag voor een kennis- of bedrijfsplanvoucher kunt indienen. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: