Geen afroming fosfaatrechten bij inbreng in bv

 
Geen afroming fosfaatrechten bij inbreng in bv
Gepubliceerd: 12-04-2023, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), één van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent, heeft op 28 februari 2023 eindelijk uitspraak gedaan in een beroepszaak die Flynth had aangespannen over de afroming van fosfaatrechten, bij overdracht van een onderneming aan een bv. Het beroep is gegrond verklaard. Wat betekent deze uitspraak voor andere ondernemers?

Fosfaatrechten en afroming

Voor het houden van koeien heeft een melkveehouder fosfaatrechten nodig, zo’n 40 per melkkoe. De prijs van fosfaatrechten ligt tegenwoordig rond de 135 euro per stuk. Bij de (tijdelijke) overdracht van fosfaatrechten geldt bijna altijd een afroming van 10 procent (dit was voorheen zelfs 20 procent). Er bestaat een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld bij overdracht binnen de familie (eerste, tweede of derde graad).

De casus

Een melkveehouder brengt zijn bedrijf in, in een bv. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is van mening dat hier wél sprake moet zijn van afroming, omdat de bv een ander KVK-nummer heeft en er daardoor sprake is van een ander bedrijf. Er vindt een afroming van 55 fosfaatrechten plaats.

Geen ander bedrijf

Flynth is hiertegen in beroep gegaan omdat in de wet staat dat er alleen afroming plaatsvindt als de fosfaatrechten overgaan naar een ander bedrijf. Een bedrijf is een complex van gebouwen en grond.

Onze stelling: bij overdracht van het bedrijf aan een bv gaan de fosfaatrechten niet naar een ander bedrijf en zou er dus geen afroming plaats moeten vinden. Dit in tegenstelling tot het inbrengen van losse fosfaatrechten, waarbij dit wel het geval is. RVO maakt hierin echter geen onderscheid, zolang er een registratie is op naam (en KVK-nummer) van een rechtspersoon. De rechter geeft nu aan dat dat niet klopt.

De casus betrof de wijziging van de rechtsvorm van het bedrijf: van vof naar bv, met dezelfde personen als bestuurder. Als een rechtspersoon het beheer overneemt van de gebouwen en bijbehorende grond van een melkveebedrijf dan kunnen alle op dat bedrijf rustende fosfaatrechten mee overgaan, zonder afroming.

Het CBb geeft de ondernemer gelijk

Een succes voor de ondernemer, die nu 55 fosfaatrechten terugkrijgt met een waarde van ruim 7.000 euro. Daarnaast heeft de ondernemer ook recht op een schadevergoeding. Het is ook goed nieuws voor elke veehouder die ook de bv in wil. En mogelijk ook voor overnemende en overdragende partijen die geen naaste familie zijn.

Het kan natuurlijk zo zijn dat de minister dit gaat repareren met een Algemene Maatregel van Bestuur. Het is dus afwachten wat het Ministerie van LNV met deze uitspraak gaat doen. RVO moet het beleid nog aanpassen, er is nog geen standaardproces voor. Voor nu: voor deze ondernemer een mooi succes!

Wilt u de uitspraak inzien? Het betreft ECLI:NL:CBB:2023:88 (28 februari 2023).

Bedrijf (en fosfaatrechten) overdragen?

Hebt u vragen over fosfaatrechten en afroming of bent u van plan uw bedrijf (of losse fosfaatrechten) over te dragen? Neem dan spoedig contact op met  Flynth adviseur. Flynth staat met een multidisciplinair team voor u klaar, de agro-juristen denken met u mee.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: