Binnenkort: nieuwe GLB-subsidies voor agrarische ondernemers

 
Binnenkort: nieuwe GLB-subsidies voor agrarische ondernemers
Gepubliceerd: 29-11-2023, laatst gewijzigd: 18-12-2023

Bent u agrarisch ondernemer? Dan kunt u binnenkort nieuwe subsidies aanvragen op basis van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027. Op dit moment zijn de exacte data van openstelling nog niet bekend, meer informatie volgt. Maar de ervaring leert: goed voorbereiden is het halve werk. 

Focus subsidieprogramma

De focus van het nieuwe subsidieprogramma voor agrarisch ondernemers ligt op de energietransitie, klimaatverandering, reductie van broeikasgassen, kwaliteit van water, verdroging, waterbeheer en het verhogen van de biodiversiteit. 

 • De agrarische sector staat namelijk voor een ambitieuze uitdaging. 
 • Een overschot of tekort aan neerslag is voor menig agrarisch ondernemer een steeds belangrijker aandachtspunt in de bedrijfsvoering.
 • De inzet van gewasbeschermingsmiddelen en mogelijke uitspoeling naar het oppervlaktewater staat steeds verder onder druk.
 • Het besparen van energie en omschakelen naar duurzame of hernieuwbare energie zet het huidige verdienmodel onder druk. Alternatieve technieken grijpen in op gangbare productieprocessen. 
 • De uitstoot van CO2 en/of stikstof is bij een aantal sectoren een grote uitdaging.

Over de subsidieregelingen 

Het nemen van doeltreffende maatregelen vraagt vaak grote investeringen van u als ondernemer. Om u daarbij te ondersteunen, verwachten we de komende periode per provincie verschillende subsidieopenstellingen vanuit het GLB. Ook de regeling voor jonge landbouwers is onderdeel van dit subsidieprogramma. 

Het is belangrijk om u goed voor te bereiden. De aanvraagperiode is namelijk vaak maar kort. En waarschijnlijk moet u bij uw aanvraag een projectplan met begroting, offertes en een plan van aanpak aanleveren. 

Hiermee ondersteunt Flynth u

De subsidieadviseurs van Flynth hebben veel ervaring opgedaan met dergelijke subsidietrajecten.  

Enkele voorbeelden van projecten die wij in het voorgaande programma hebben begeleid zijn: 

 • een kas zonder gasaansluiting  het zuiveren van spoelwater in de bloembollenteelt
 • het voorkomen van erfemissie
 • het inzetten van een innovatieve bollenplantmachine 
 • realisatie van een innovatief stalconcept binnen de veehouderij
 • duurzame energie en emissiebeperking binnen de veehouderij
 • duurzame biologische bewaring akkerbouwbedrijf

Start op tijd

Onze ervaring leert dat projecten die goed voorbereid zijn, de meeste kans van slagen hebben. Wij adviseren u daarom om op tijd aan de slag te gaan met het voorbereiden van het project. Het uitwerken van een idee en het opvragen van offertes vergt enige tijd. Bij grotere projecten speelt wellicht een financieringsvraagstuk of zijn vergunningen nodig. Ook die processen kosten tijd.

Flynth staat voor u klaar

Bent u benieuwd welke subsidiemogelijkheden het nieuwe GLB u biedt en welke stappen u nu al kunt zetten? Zorg dat u hierbij geen financiële steun misloopt en neem vroegtijdig contact op met de subsidieadviseur van Flynth. Wij staan voor u klaar. Neem contact op met uw adviseur of maak gebruik van onderstaand contactformulier. 

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: