Betaal dit jaar nog lijfrentepremie

 
Betaal dit jaar nog lijfrentepremie
Gepubliceerd: 22-11-2022, laatst gewijzigd: 03-06-2024

Als u te maken heeft met een pensioentekort, zijn uw lijfrentepremies geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Belangrijk hierbij is de datum waarop u de premie betaalt. Ons advies is daarom: betaal vóór 1 januari. Lees ook wat u kunt doen als u in de laatste vijf jaar lijfrentepremies betaalde zonder dit op te geven in uw aangifte inkomstenbelasting.

De aftrek van lijfrentepremies is in de eerste plaats beperkt tot de zogeheten jaarruimte. Deze jaarruimte is het bedrag dat u kunt benutten om extra pensioen op te bouwen. De premie is fiscaal aftrekbaar. Als u minder pensioen opbouwt dan door de overheid is toegestaan, kunt u gebruik maken van de jaarruimte.

Daarnaast mag u ook de zogenaamde reserveringsruimte benutten om aftrekbare premies te betalen voor een lijfrente. Deze reserveringsruimte is de optelsom van de jaarruimten die u in de afgelopen zeven jaar geheel of gedeeltelijk niet heeft gebruikt. Maar er geldt in 2022 wel een maximum van 17 procent van uw premiegrondslag in 2022 met een maximum van 7.587 euro.. Bent u geboren na 31 augustus 1965, dan kan uw reserveringsruimte in 2022 niet hoger zijn dan 14.978 euro.

Let er wel op dat de premie slechts aftrekbaar is als u deze ook daadwerkelijk in het jaar waarin u de premie wilt aftrekken heeft betaald. Wilt u de premie nog in 2022 in aftrek brengen zorg dan voor betaling vóór 31 december 2022.

Ambtshalve vermindering

Heeft u in de afgelopen vijf jaar lijfrentepremies betaald zonder deze op te geven in uw aangifte inkomstenbelasting? En staat deze aanslag al onherroepelijk vast? Dan kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen om ambtshalve vermindering.

U moet dan kunnen bewijzen dat u de betaalde premie niet heeft afgetrokken. Bijvoorbeeld door kopieën te overleggen van uw aangiften en de aanslagen over de betreffende jaren. Om in aanmerking te komen voor teruggave over 2017, moet u vóór 1 januari 2023 verzoeken om een ambtshalve vermindering.

Meer informatie? 

Heeft u vragen over lijfrente? Bent u benieuwd wat dit voor uw pensioen als ondernemer kan betekenen? Neem contact op met uw adviseur.

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Eindejaarstip 2022

Geschreven door: