Benut vergeten investeringsaftrek van de jaren 2017 e.v.

 
Benut vergeten investeringsaftrek van de jaren 2017 e.v.
Gepubliceerd: 15-11-2022, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Investeringen in bedrijfsmiddelen geven onder voorwaarden recht op een extra aftrekpost op de winst, namelijk de investeringsaftrek. De investeringsaftrek kent drie verschillende verschijningsvormen:

  • de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): hierop kan iedereen een beroep doen bij investeringen in bedrijfsmiddelen;
  • de energie-investeringsaftrek (EIA): ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die op een speciale Energielijst (die jaarlijks wordt gewijzigd) worden vermeld, kunnen op deze regeling een beroep doen; en
  • de milieu-investeringsaftrek (MIA): ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die op een speciale Milieulijst (die ook jaarlijks wordt gewijzigd) worden opgenomen, kunnen deze regeling toepassen.

Het kan voorkomen dat u in enig jaar vergeten bent om de investeringsaftrek te claimen in uw aangifte inkomstenbelasting. In dat geval heeft u maximaal vijf jaar de tijd om aan de inspecteur te verzoeken om deze regeling alsnog toe te passen. In 2022 kunt u nog verzoeken om de in uw aangifte inkomstenbelasting 2017 vergeten investeringsaftrek alsnog te claimen. In dat geval kunt u de inspecteur nog dit jaar verzoeken om een ambtshalve vermindering van uw aanslag over 2017 voor die vergeten investeringsaftrek. Let er wel op dat het jaar 2022 het laatste jaar is waarin u nog kunt verzoeken om een ambtshalve vermindering over 2017. Als u het nu niet doet, zal een inspecteur een dergelijk verzoek voor 2017 in een later jaar afwijzen.

LET OP

Om EIA en MIA te kunnen claimen moet u wel tijdig een melding hebben gedaan bij RVO.nl en een positieve beslissing van RVO.nl hebben ontvangen.

TIP

Ook voor andere onderdelen van uw aanslag 2017 geldt dat u nog dit jaar kunt verzoeken om ambtshalve vermindering van die aanslag als u een aftrekpost bent vergeten op te voeren.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Wilt u hulp bij uw verzoek om ambtshalve vermindering van een aanslag bij de Belastingdienst vanwege een vergeten aftrekpost? Uw adviseur helpt u graag bij het onderzoeken van de mogelijkheden en het indienen van het verzoek.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Eindejaarstip 2022

Geschreven door: