Belastingplan 2024: energiebesparende maatregelen belangrijker dan ooit

 
Belastingplan 2024: energiebesparende maatregelen belangrijker dan ooit
Gepubliceerd: 20-09-2023, laatst gewijzigd: 05-03-2024

Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Dat brengt ook de nodige fiscale maatregelen met zich mee. Maatregelen die voor de meeste ondernemers een lastenverzwaring opleveren. Voor de glastuinbouw is er zelfs een apart wetsvoorstel opgenomen in het Belastingplan 2024. In het Belastingplan 2024 wordt bijvoorbeeld het verlaagde gastarief geleidelijk afgeschaft en een CO2-heffing ingevoerd. Welke maatregelen zitten er nog meer aan te komen? We zetten de belangrijkste aanpassingen uit het belastingplan voor u op een rij.

Schijven energiebelasting opknippen

De eerste schijf voor gas en elektriciteit in de energiebelasting wordt opgeknipt in twee schijven. De eerste schijf loopt nu van 0-170.000 m3. Door het opknippen ontstaan vanaf 2024 twee schijven: een eerste schijf van 0-1.000 m3 en een tweede schijf van 1.000 – 170.000 m3
Het kabinet past de tarieven van de schijven (nog) niet aan. Dat betekent dat de tarieven van de nieuwe eerste en tweede schijf op 1 januari 2024 gelijk zijn en tot een verbruik van 170.000 m3 feitelijk één tarief geldt. Maar door de splitsing van de eerste tariefschijf wordt bij een eventuele toekomstige verlaging van het tarief van de nieuwe eerste schijf ten opzichte van het tarief van de nieuwe tweede schijf aan huishoudens een prikkel gegeven om het gasverbruik zoveel mogelijk terug te brengen onder het gemiddelde verbruik van 1.169 m3, het gemiddelde verbruik in 2023. 

Teruggave voor blokverwarming

Om in de toekomst het tarief van de eerste schijf gas te kunnen verlagen ten opzichte van het tarief van de nieuwe tweede schijf gas, zijn verschillende wetswijzigingen nodig. Een belangrijke wetswijziging is de invoering van een forfaitaire teruggaveregeling voor blokverwarming. Deze regeling moet ervoor zorgen dat verbruikers achter een blokverwarming niet meer energiebelasting betalen in de nieuwe eerste schijf dan verbruikers met een individuele aansluiting. 

Verlaagd gastarief voor glastuinbouw

Er gelden nu verlaagde tarieven voor de energiebelasting op aardgas voor de glastuinbouwsector. Tussen 2025 en 2030 worden deze verlaagde tarieven geleidelijk afgeschaft. Daarmee wordt de energietransitie ondersteund en komt er meer geld in de staatskas. Voorwaarde is wel dat de Europese Commissie de geleidelijke afbouw van de verlaagde gastarieven moet goedkeuren. Gebeurt dat niet, dan worden de verlaagde tarieven per 2025 al afgeschaft.

Invoering CO2-heffing voor glastuinbouw

Per 1 januari 2025 wordt een CO2-heffing ingevoerd voor glastuinbouwbedrijven. De hoeveelheid CO2-uitstoot wordt bepaald op basis van het aantal kubieke meter verstookt aardgas en een standaard CO2-emissiefactor. Deze standaard wordt jaarlijks door de minister van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld. Het tarief loopt op van 1,35 euro per ton CO2 in 2025 naar 6,80 euro per ton CO2 in 2030.

Vrijstelling elektriciteitsopwekking beperkt

Een andere aanpassing die ook, maar niet alleen voor de glastuinbouw, van belang is, is een beperking van de huidige inputvrijstelling voor het gebruik van elektriciteit en aardgas voor het opwekken van elektriciteit. Daarnaast wordt de outputvrijstelling voor elektriciteit voor een deel afgeschaft. Voor exploitanten van kleinere installaties gelden andere afspraken, zodat zij niet verplicht belastingplichtig worden. De beperkingen en wijzigingen gaan in per 2025.

Verhoging van minimumprijs CO2-uitstoot

Er komt een verhoging aan voor de minimumprijs voor CO2-uitstoot voor de elektriciteitssector en de industrie. Hiermee wil de overheid Nederlandse bedrijven stimuleren om meer rekening te houden met de gevolgen van broeikasgasemissies voor het klimaat. 

Duurzame ambities

De geplande maatregelen maken het voor u als ondernemer extra belangrijk om zo mogelijk nog meer energiebesparende maatregelen te nemen. Uw bedrijfsadviseur van Flynth helpt u graag bij het zoeken naar duurzame alternatieven. En wilt u meer weten over de impact van het Belastingplan 2024 op uw duurzame ambities? Wij staan voor u klaar.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Prinsjesdag

Geschreven door: