Arbowet: zo waarborgt u de veiligheid van uw medewerkers

 
Arbowet: zo waarborgt u de veiligheid van uw medewerkers
Gepubliceerd: 22-05-2024, laatst gewijzigd: 22-05-2024

Als werkgever wilt u zo veilig mogelijke werkomstandigheden creëren voor uw medewerkers. U hebt een collectieve ongevallenverzekering (COV) afgesloten. Verzekeringsmaatschappijen gaan er wel vanuit dat u zich aan de Arbowet houdt. Daarom is het belangrijk dat u alle verplichtingen uit deze wet kent én naleeft. Anders loopt u risico’s bij de dekking van uw verzekeringen. Ontdek hoe u dit voorkomt en hoe u de veiligheid waarborgt voor uw medewerkers.

Risico-inventarisatie

Allereerst is het noodzakelijk om een risico-inventarisatie (RI&E) op te stellen. Vervolgens stelt u een plan van aanpak op. Hierin staat welke stappen en maatregelen u (onder)neemt om de risico’s te verminderen. 

Zorg ervoor dat uw RI&E en plan van aanpak niet in een kast verdwijnen. Het is belangrijk dat beide documenten actueel blijven en regelmatig worden bijgewerkt. Met minimaal ieder kwartaal een evaluatie van verbeterpunten voor de veiligheid van de medewerkers. Bovendien is het essentieel dat u als werkgever een beleid voert dat gericht is op het creëren van optimale arbeidsomstandigheden.

Arbobeleid evalueren

Het is ook van groot belang om uw arbobeleid regelmatig te evalueren. Is dit beleid nog effectief? Hier komt u achter door na te gaan of uw maatregelen werken. Bijna-ongevallen komen meer voor dan ongevallen met letsel. Als werkgever streeft u ernaar dat u alle non-conformiteiten in zicht hebt. Daarom is de registratie van ongevallen en bijna-ongevallen van groot belang. Alleen op die manier weet u of de maatregelen die u neemt voldoen.

Hoewel een bijna-ongeval geen letsel veroorzaakt, kan dit de volgende keer wel het geval zijn. In eerste instantie bent u waarschijnlijk gerustgesteld dat er geen sprake is van letsel. Toch is het belangrijk om het bijna-ongeval zo snel mogelijk te onderzoeken. Van een bijna-ongeval kunt u evengoed leren als van een echt ongeval. Daarna kunt u namelijk maatregelen nemen, waardoor u ernstigere consequenties een volgende keer voorkomt.

Na uw onderzoek kunt u met een plan van aanpak de realisatie van de voorgenomen maatregelen bijhouden in een register. Hierdoor kunt u elk ongeval analyseren en op basis hiervan preventieve maatregelen nemen. Zo kunt u een ongeval met letsel wellicht voorkomen. 

Als er een dodelijk ongeval, een ongeval met ziekenhuisopname of een ongeval met blijvend letsel plaatsvindt, bent u verplicht om dit te melden bij de arbeidsinspectie. Zij stellen in zulke gevallen altijd een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval. Hiermee bepalen ze of u als werkgever wellicht tekortgeschoten bent in uw verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te creëren. 

Onderzoek door de werkgever

Dit onderzoek voert u tegenwoordig zelf uit via een werkgeversrapportage en verbeterplan. De arbeidsinspectie wil namelijk dat u leert van een ongeval. Had u het ongeval kunnen voorkomen met bepaalde maatregelen? Zijn uw medewerkers voldoende ingelicht? Doordat u zelf het rapport en verbeterplan opstelt, verbetert waarschijnlijk het veiligheidsbewustzijn in uw organisatie. Tegelijkertijd behoudt de arbeidsinspectie de mogelijkheid om boetes op te leggen, waarschuwingen te geven en in het ergste geval uw organisatie te sluiten. 

Wij staan u bij

Binnen Flynth hebben we expertise in huis om u te ondersteunen bij de bovengenoemde werkzaamheden om ongevallen te voorkomen. Deze werkzaamheden omvatten ook maatregelen om de veiligheid te waarborgen of meekijken met uw werkgeversrapportage en verbeterplan.

Hebt u vragen over de Arbowet? Wilt u sparren over uw arbobeleid? Of hebt u ondersteuning nodig van een veiligheidskundige? Neem hiervoor contact op met uw adviseur van Flynth of vul onderstaand formulier in.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: