Rinus Wientjens

Bedrijfsadviseur

Ervaring

Gestudeerd aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden, specialisatie Melkveehouderij. Sinds 2012 bij Flynth werkzaam als bedrijfsadviseur. Goed op de hoogte van regelgeving omtrent mest, fosfaatrechten, gemeenschappelijk landbouwbeleid, enz. en daarnaast kijk op bedrijfseconomie in de melkveehouderij.

Direct contact met Flynth