Auto's

Auto's

Alle belastingtips die u nog voor het einde van het jaar kunt gebruiken 

Alle belastingtips op een rij

Belastingtips voor uw auto. Tips over onder andere de auto van de zaak, leasecontracten en de aanschaf van een nieuwe auto leest u op deze pagina. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Het rijden met nul-emissie auto’s wordt minder interessant. Voor een elektrische auto die de nodige energie uit batterijen put, heeft u nu in principe nog een bijtelling wegens privégebruik van 4% voor zover de waarde van de auto niet meer bedraagt dan € 50.000. Voor zover de waarde hoger is, geldt een bijtellingspercentage van 22%. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de bijtelling 8% voor zover de cataloguswaarde niet meer bedraagt dan € 45.000 en 22% over het meerdere.

U mag de oude bijtelling blijven hanteren gedurende zestig maanden. Deze termijn start op de eerste dag van de maand na de datum van eerste toelating. Daardoor vallen veel auto’s die zijn aangeschaft voor 1 januari 2017 onder een bijtellingspercentage van 25%! .

Tip

Koopt u een nul-emissie auto die op waterstof rijdt? Dan mag u het lage bijtellingspercentage over de hele waarde toepassen!

Als u een auto ter beschikking stelt aan een werknemer, mag u de bijtelling voor het privégebruik van de auto onder voorwaarden achterwege laten. Bijvoorbeeld als u een kopie bezit van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de desbetreffende werknemer. In zo’n document verklaart hij niet meer dan 500 privékilometers te rijden met de auto van de zaak. Informeer vóór de jaarwisseling bij uw werknemer of de situatie per 1 januari 2020 hetzelfde blijft. Want als uw werknemer in 2020 meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto, moet u de bijtelling voor privégebruik gaan toepassen.

Let op!

De bijtelling geldt per kalenderjaar. Wijs uw werknemer hierop en voorkom dat de 500-kilometergrens net voor het einde van het jaar wordt overschreden. Rijdt uw werknemer bijvoorbeeld alleen in de maand december meer dan 500 kilometer privé met de auto van de zaak, dan moet u het voordeel van het privégebruik toch voor het gehele jaar tot het loon van die werknemer rekenen.

Bent u als ondernemer actief in de autobranche? Dan is de kans groot dat (een deel van) uw werknemers niet het hele jaar in dezelfde auto van de zaak rijden. In deze situatie moet u goed bijhouden welke werknemers in welke auto’s rijden. Zeker met het einde van het jaar in het vooruitzicht is het een goed idee om na te gaan of u de registratie van de auto’s en de werknemers op orde heeft. In paragraaf 4 van de Handreiking privégebruik auto vindt u praktische tips voor de autobranche.

Als uw werknemer tijdens zijn gebruik van de auto van de zaak verkeersovertredingen heeft begaan, is het mogelijk dat het bedrijf in eerste instanties de boeten moet betalen. Zorg ervoor dat u nog dit jaar deze boeten op de werknemer verhaalt. Gebeurt dat niet, dan kan de Belastingdienst het bedrag van de boeten tot het loon van de werknemer rekenen. Uw bedrijf riskeert dan ook dat het tegen een naheffingsaanslag loonheffingen aanloopt.

Weet u dat een werknemer die nu nog rijdt in een geleasede auto van de zaak begin volgend jaar zijn ontslag neemt? Regel dan dat de schadevergoeding die de leasemaatschappij in rekening brengt voor het voortijdig beëindigen van het leasecontract als eigen bijdrage voor privégebruik voor rekening komt van uw werknemer. Het meest gunstige is als u het leasecontract opzegt vóór 1 januari 2020 en zelf de schadevergoeding betaalt aan de leasemaatschappij. Vervolgens vordert u ook dit jaar nog het bedrag van de afkoopboete van uw werknemer terug. Op die manier kan uw werknemer de terugbetaling van het boetebedrag als eigen bijdrage aftrekken van zijn bijtelling vanwege het privégebruik van de leaseauto van de zaak.

Ter compensatie van het accijnsvoordeel van dieselauto’s kent de BPM een zogeheten dieseltoeslag voor personenauto’s en bestelauto’s die worden aangedreven door een motor met een compressieontsteking. Inmiddels zijn ook benzinemotoren ontwikkeld met een compressieontsteking. Houders van deze auto’s profiteren niet van de lage accijns, maar lopen wel tegen de dieseltoeslag aan. Daarom wil het kabinet de wet zo aanpassen dat de dieseltoeslag ook weer echt alleen voor dieselauto’s is.