beveiligingsmaatregelen

...

beveiligingsmaatregelen

Overzicht door Flynth genomen beveiligingsmaatregelen:

Flynth doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving en verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is en als wij ze niet meer nodig hebben, worden ze gecontroleerd verwijderd. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen.

Generieke beveiligingsmaatregelen:

 • al onze medewerkers hebben in hun arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsplicht;
 • ook medewerkers die via een derde worden ingehuurd / ingeschakeld hebben een geheimhoudingsplicht;
 • alleen werknemers die betrokken zijn bij de dienstverlening aan U hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • onze servers en data zijn geplaatst in beveiligde (Tier3+) datacenters die dag- en nacht worden bewaakt door beveiligingsmedewerkers en camera’s en voorzien zijn van een strikte toegangscontrole;
 • van onze data wordt dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks een backup gemaakt die veilig wordt gesteld op een andere externe locatie (Tier3+-datacenter);
 • onze internetverbindingen zijn beveiligd middels encryptie (SSL);
 • een firewall beveiligt Ons netwerk tegen ongewenst internetverkeer;
 • geavanceerde antivirussoftware en actief patchbeleid beveiligt ons tegen kwaadaardige software;
 • op ons systeem kan alleen worden ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • iedere drie maanden worden de wachtwoorden vervangen;
 • gebruikers worden gedwongen een sterk wachtwoord te kiezen met een minimale lengte;
 • het aantal foutieve inlogpogingen is beperkt;
 • externe applicaties zijn uitsluitend toegankelijk via SingleSignOn of Multi Factor Authenticatie;
 • met alle (sub)verwerkers, waaronder cloud-dienstverleners worden verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin onder meer bepalingen zijn opgenomen over geheimhouding en beveiligingsmaatregelen.

Deze lijst is voor het eerst vastgesteld  op 22 mei 2018 en wordt nog verder aangevuld.

Wij informeren u via het overzicht als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt. Het is uw verantwoordelijkheid het overzicht van de beveiligingsmaatregelen regelmatig te controleren.

Een vestiging bij u in de buurt

Bel 088 236 77 77