Wijzigingen in aanbod oproepkracht!

 
Wijzigingen in aanbod oproepkracht!
Gepubliceerd: 06-07-2021, laatst gewijzigd: 27-10-2022

Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. In deze wet is vastgelegd dat u als werkgever verplicht bent om een aanbod te doen aan uw oproepkracht wanneer hij langer dan 12 maanden in dienst is. Tot voor kort was er veel onduidelijkheid over deze verplichting maar daar komt vanaf 1 juli 2021 verandering in.

Er zijn twee punten die per 1 juli 2021 wijzigen:

  • De aanvaardingstermijn van de oproepkracht voor het aanbod van de vaste urenomvang van de werkgever wordt maximaal één maand;
  • De uiterlijke ingangsdatum waarop de vaste arbeidsomvang in gaat is uiterlijk twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd. Het aanbod vaste urenomvang gaat dus uiterlijk in op de eerste dag van de vijftiende maand.

Wat houdt het aanbod oproepkracht ook al weer in?

De Wab is bedoeld om de positie van de oproepkracht beter te beschermen. In de Wab is vastgelegd dat er iedere twaalf maanden tijdig een aanbod moet worden gedaan aan oproepkrachten. Het aanbod moet bestaan uit de gemiddelde arbeidsomvang van de afgelopen 12 maanden. De verloonde uren vormen het uitgangspunt voor het aanbod. Onder verloonde uren wordt mede verstaan ziekte-uren en uren waarop niet gewerkt wordt maar wel recht op loon bestaat. Dit betekent dat als er (uit coulance) doorbetaald is gedurende de coronacrisis, ook deze uren meetellen voor het aanbod van de vaste urenomvang.

Wat verandert er per 1 juli 2021?

De nieuwe wetswijziging maakt een einde aan de onduidelijkheid wanneer de oproepkracht het aanbod moet accepteren. Vanaf 1 juli 2021 geldt dat de oproepkracht namelijk één maand de tijd heeft om het aanbod wel of niet te accepteren. Stel dat de oproepkracht op 1 augustus 2021 twaalf maanden in dienst is, dan dient u als werkgever uiterlijk 1 september 2021 een aanbod te hebben gedaan voor een arbeidsovereenkomst met een vaste urenomvang. De oproepkracht moet het aanbod dan uiterlijk vóór 1 oktober 2021 accepteren.

Verder geldt dat er meer duidelijkheid komt over de ingangsdatum van de vaste urenomvang als de oproepkracht het aanbod heeft geaccepteerd. Het aanbod voor de vaste uren omvang gaat in uiterlijk op de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken, dus uiterlijk op de eerste dag van de vijftiende maand. In het voorbeeld hiervoor geldt dat de vaste urenomvang dan uiterlijk 1 oktober 2021 in moet gaan.

Wat zijn de financiële gevolgen als het aanbod uitblijft?

Als u het aanbod niet heeft gedaan aan de oproepkracht, dan kan hij met terugwerkende kracht het loon over de uren claimen waarvoor een aanbiedingsverplichting geldt. Dit verjaart pas na een periode van vijf jaar. Dit betekent dat als het aanbod in januari 2020 gedaan moest worden, de oproepkracht met terugwerkende kracht bij u als werkgever een loonvordering kan indienen. Stel dat er toen een aanbod moest worden gedaan van 20 uur per week. De oproepkracht kan over deze periode tot aan nu voor deze uren – ondanks dat er niet gewerkt is – een loonvordering indienen. Daarbij geldt dat de loonvordering zelfs verhoogd kan worden met de wettelijke rente en boete. Sinds 1 januari 2020 zijn er al rechterlijke uitspraken gedaan waarin een werkgever veroordeeld werd om alsnog het loon aan de oproepkracht over de vaste urenomvang te voldoen. Het is dus erg belangrijk dat het aanbod vaste urenomvang tijdig wordt gedaan.

Tip: Als de oproepkracht uw aanbod niet accepteert en de oproepkracht blijft in dienst, dan geldt dat er na een jaar opnieuw een aanbiedingsverplichting geldt. Werkgevers die hun salarisadministratie laten verzorgen door Flynth kunnen een automatische melding hiervan krijgen zodat er tijdig een aanbieding gedaan kan worden.

Meer informatie of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de adviseurs HR services van Flynth, zij helpen u graag verder. Dat kan via info@flynth.nl via 088 23 67 777.

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: