nieuws

Wijziging interim omgevingsverordening Brabant

Wijziging interim omgevingsverordening Brabant
Gepubliceerd: 15-07-2020, laatst gewijzigd: 20-07-2020

De provincie Noord-Brabant heeft een aantal regels en termijnen in de Interim Omgevingsverordening (IOV) gewijzigd. De uiterste datum voor het aanpassen van verouderde stallen verschuift hiermee van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024.

Een verouderde stal is een stal waarvoor het huidige huisvestingsysteem op de milieuvergunning of milieumelding 20 jaar (voor rundvee) en 15 jaar (voor intensieve dieren pluimvee, varken en geiten) of langer geleden voor het eerst is afgegeven. Welke stal emissiearm gemaakt moet worden hangt dus af van het moment dat een stalsysteem (bijvoorbeeld traditionele roostervloer) voor het eerst op de milieuvergunning (voorheen hinderwet) of milieumelding (voorheen Amvb) is komen te staan. Is dit vanaf 1-1-2024 bij rundvee 20 jaar en intensieve dieren 15 jaar of langer geleden dan dient deze stal (gedeelte) emissiearm te worden gemaakt.

Compensatie oude stal

Een andere belangrijke wijziging is dat stallen moeten voldoen per dierplaats of op bedrijfsniveau, hiermee ontstaat keuzevrijheid voor de ondernemer. Een verouderde stal met hoge emissies zou hiermee gecompenseerd kunnen worden door een nieuwe stal met lage emissies. Hierbij wordt gekeken naar alle stallen die één locatie vormen en vergund zijn. Belangrijk aandachtpunt hierbij is dat in 2028 strengere normen gelden en het bedrijf opnieuw gemiddeld moet voldoen! In tegenstelling tot het aanpassen op dierniveau geldt bij intern salderen op bedrijfsniveau niet dat u automatisch 15 of 20 gevrijwaard bent. Voor nieuw te bouwen stallen geldt dat zij in elk geval op dierplaatsniveau worden beoordeeld en dienen te voldoen aan de IOV.

Voor- of managementmaatregelen

Om aan de IOV-eisen te voldoen wordt ook gekeken naar voer- of managementmaatregelen. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor ondernemers om te voldoen aan de gestelde emissiereductie. Daarnaast wordt de gehaalde reductie door de inzet van ruime weidegang mogelijk.

De vernieuwde IOV-maatregelen zijn op dit moment nog in ontwerp. Wilt u reageren op de ontwerp-wijziging dan kan dit tot 1 september 2020.

Meer informatie?

Stikstof zal de komende tijd de agenda van agrarisch Nederland blijven beheersen. Juiste informatie en het juiste advies voor uw situatie zijn daarin goud waard. De adviseurs van Flynth en Rombou kunnen u daarbij begeleiden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Stefan van Summeren

stefan.vansummeren@flynth.nl