nieuws

Werkt u aan waterkwaliteit of -kwantiteit? Vraag subsidie aan

Gepubliceerd: 06-09-2018, laatst gewijzigd: 06-09-2018

Levert u een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit en -kwantiteit in Zuid-Holland? De provincie Zuid-Holland heeft de subsidieregeling ‘niet-productieve investeringen water’ opengesteld. Ontdek of u in aanmerking komt.

De subsidieregeling ‘niet-productieve investeringen water’ is bedoeld voor landbouwers, grondeigenaars, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van deze partijen. U kunt uw aanvraag indienen van 10 september tot en met 15 oktober.  

De subsidie is specifiek gericht op de beheersgebieden van de volgende waterschappen:

 • De Stichtse Rijnlanden
 • Delfland
 • Hollandse Delta
 • Schieland en de Krimpenerwaard

Komt u in aanmerking?

U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan de waterkwaliteit en waterkwantiteit.

Voorbeelden van projecten zijn:

 • maatregelen die het waterbergend vermogen van gronden en watersystemen vergroten (zoals peil-gestuurde drainage)
 • de aanleg van helofytenfilters en waterhuishoudkundige aanpassingen in het watersysteem
 • de aanleg en inrichting van natuurvriendelijke oevers die bijdragen aan doelen van de Kaderrichtlijn Water én een buffer vormen voor emissies naar oppervlaktewater
 • het herstellen van watersystemen naar hun natuurlijke toestand, herstellen van migratiemogelijkheden en vernatting van gronden
 • de aanleg van bufferzones langs watergangen.

   

Hoeveel subsidie?

U ontvangt 100 procent van de subsidiabele kosten met een minimuminvestering van 200.000 euro. Kunt u de eis van 200.000 euro zelf niet behalen? Wellicht kunt u een samenwerking vormen met collega’s.  

Deze subsidieregeling is een zogenaamde tenderregeling. Dit houdt in dat u met collega’s concurreert op kwaliteit. Aan elk plan worden punten toegekend. Hoe meer een plan voldoet aan de doelstelling van de regeling, hoe meer punten u ‘verdient’. Zo ontstaat er een rangschikking. Het geld wordt op basis van deze rangschikking verdeeld totdat het totale budget op is.   

Wees op tijd

Dien uw aanvraag vóór 15 oktober in. Daarbij moet u ook een projectplan en begroting aanleveren. Let op: uw project mag nog niet zijn gestart vóórdat u de aanvraag indient.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Gerelateerde artikelen

Kees Poortvliet

Kees.Poortvliet@flynth.nl