Nieuws

Werknemer vlak vóór pensioen ontslagen: recht op transitievergoeding?

Gepubliceerd: 10-10-2018, laatst gewijzigd: 10-10-2018

Stel, u ontslaat een werknemer vlak vóór zijn pensioen. Heeft hij dan recht op een volledige transitievergoeding? Ja, oordeelde de Hoge Raad onlangs in een zaak. Hierbij ging het om een werknemer die wegens ziekte kort voor het pensioen werd ontslagen.

De vraag in deze zaak: is een volledige transitievergoeding in deze situatie - naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – onaanvaardbaar? Het antwoord van de Hoge Raad is – kort gezegd – dat de wetgever geen afbouwregeling voor een transitievergoeding heeft gewenst.

Overwegingen

De belangrijkste overwegingen:

  • De regeling van de transitievergoeding is ‘dwingendrechtelijk’ van aard, dat wil zeggen dat partijen (werkgever en werknemer) hier niet van kunnen afwijken.
  • Er zijn geen specifieke uitzonderingen gemaakt, ook niet in de gevallen dat de ontslagen werknemer aansluitend weer een nieuwe baan heeft of in het geval de werknemer al meer dan twee jaar ziek is.
  • Zo ook niet in de situatie dat de werknemer vlak vóór zijn pensioendatum wordt ontslagen, zoals in deze zaak het geval was na twee jaar ziekte.

Geen afbouwregeling

De wetgever onderkent dat de wettelijke regeling van de transitievergoeding ertoe kan leiden dat een werknemer die kort voor het pensioen wordt ontslagen, recht heeft op een transitievergoeding die hóger is dan het loon dat hij zou hebben ontvangen als hij in dienst zou zijn gebleven. De wetgever heeft er desondanks voor gekozen geen afbouwregeling in te voeren. De rechter moet bij de beoordeling of de toepassing van een wettelijke regel in een bepaald geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, heel terughoudend zijn.  

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur of direct met John Paffen, via mail: hradvies@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 80 80.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt

Theme picker

John Paffen

John.Paffen@flynth.nl