Blog

Werkgeversorganisaties in verkiezingstijd

Gepubliceerd: 09-02-2017, laatst gewijzigd: 21-03-2022

In het zicht van de verkiezingen buitelen de belangenorganisaties weer volop over elkaar heen om zich populair te maken bij de kiezers. Zo moet volgens de werkgeversverenigingen het volgende kabinet de loondoorbetaling bij ziekte op de schop nemen. Werkgevers zijn al vanaf 2004 (!) verplicht om 2 jaar lang tenminste 70% van het salaris door te betalen bij ziekte. Inmiddels wordt er door belangenorganisaties ook alweer 4 jaar (!) gepraat over een herziening van de loondoorbetaling.

Al vanaf 2004 geven MKB-ondernemers zeer regelmatig aan dat deze verplichting hen op hele hoge kosten jaagt en onwerkbaar is. Aantoonbaar zijn hierdoor al diverse bedrijven failliet gegaan. Ten opzichte van werkgevers in andere Europese landen is het verschil in ziektekosten voor de werkgevers extreem.

Nu, in het zicht van de verkiezingen in maart, trekken de werkgeversverenigingen pas serieus aan de bel. Jammer voor die MKB’ers die hieraan inmiddels ten onder zijn gegaan, maar misschien is er nog een sprankje hoop voor hun collega’s die met moeite hun hoofd boven water houden?

Thans wordt voorgesteld om het 2e ziektejaar collectief te  gaan verzekeren. Maar is dit een oplossing en niet weer een koekje van eigen deeg? Wie gaat dit 2e jaar immers betalen? Komt dit in het publieke bestel dan moeten de kosten ook op de een of andere wijze opgebracht worden. Zal diezelfde werkgever dan via deze weg meer premie gaan betalen en op die wijze nog geen kostenverlaging zien? En kan er ook nog gesproken worden over de eigen verantwoording van de werknemer door deze bijvoorbeeld op één of andere wijze ook een financiële prikkel mee te geven?

Kortom, nog heel veel onduidelijkheid. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de wijzigingen in de arbeidswetgeving waardoor geen doorstroom van tijdelijke naar vaste contracten plaats vindt en er steeds meer een beroep gedaan wordt op payrollconstructies om maar onder de wetgeving uit te komen. Hoe kan een werkgever in Nederland nog een goed werkgever zijn wanneer je alle verplichtingen in ogenschouw neemt? En wanneer komt een werkgeversorganisatie nu eens echt op voor de belangen van de werkgever?

Helma van Gelsdorp, Vakdirecteur Arbeidszaken Flynth

7 februari 2017

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Helma van Gelsdorp Directeur HR en Verzuimmanagement bij Flynth Helma van Gelsdorp