PERSBERICHT

Werkgevers en werknemers gebaat bij versoepeling RVU

Werkgevers en werknemers gebaat bij versoepeling RVU
Gepubliceerd: 19-05-2020, laatst gewijzigd: 22-05-2020

Werkgevers moeten oudere en jongere werknemers tegemoet kunnen komen

Versoepeling wetsvoorstel kan:

  • doorstroming op de arbeidsmarkt stimuleren;
  • scheefgroei in werknemerspopulatie tussen oudere en jongere werknemers voorkomen;
  • uitval van oudere werknemers in de laatste jaren van hun arbeidsleven verminderen.

Het kabinet heeft eind vorig jaar een wetsvoorstel gepubliceerd, waarin onder andere staat dat werkgevers afspraken met oudere werknemers moeten kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een strafheffing over betaald moet worden. Deze RVU-regeling (Regeling voor Vervroegde Uittreding) zou per 1 januari 2021 moeten ingaan. Flynth, de grootste MKB accountant&adviesorganisatie, vraagt dit deel van het wetsvoorstel versneld te behandelen en zo spoedig mogelijk in te laten gaan in verband met de huidige coronacrisis.

Inhoud RVU-regeling

Als de wet ingevoerd wordt, kunnen werkgevers hun medewerkers van 2021 tot 2025 in de drie jaar voor hun AOW-leeftijd een bedrag meegeven, dat na vermindering met de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering. Hierover is de werkgever dan geen RVU-heffing verschuldigd. Werknemers krijgen op deze manier als het ware eerder ‘AOW’, maar die wordt dan betaald door de (ex-)werkgever. Zij kunnen dat inkomen eventueel zelf verder aanvullen. Met dit voorstel wil het kabinet tegemoet komen aan de zorgen van werknemers die niet hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd en misschien niet gezond kunnen blijven werken tot deze leeftijd.

Naar voren halen versoepeling vanwege corona

De RVU-regeling wordt voor de periode 2021-2025 naar verwachting versoepeld. Het zou echter in deze tijd, waarin wij door corona in een hoog tempo in een economische crisis worden gestort, op meerdere manieren kunnen helpen als dit deel van de regeling al dit jaar in zou kunnen gaan. “Een versnelde invoering van de versoepeling van de RVU-heffing kan helpen voor de doorstroom op de arbeidsmarkt”, zegt Ed Schregardus, Senior Tax Manager en Beleidsmedewerker van het Bureau Vaktechniek Fiscale Zaken bij Flynth. “Door het grote aantal flexwerkers onder jonge werknemers is het aandeel jonge werknemers dat hun baan verliest waarschijnlijk onevenredig hoog. Bovendien zal de arbeidsmarkt op slot gaan en de doorstroming stagneren. Het gevolg daarvan is dat de leeftijdsopbouw binnen bedrijven uit balans raakt. Daarnaast hebben veel oudere werknemers moeite om gezond te blijven werken tot de pensioengerechtigde leeftijd en willen zij graag eerder stoppen met werken, maar kunnen zij dit nu vaak niet om financiële redenen.”

“Flynth staat voor beleid dat gericht is op het zo lang mogelijk fit blijven in het werk”, zegt Marcel Blöte, lid van de raad van bestuur van Flynth. “Hiermee bedoel ik fit in de zin van gezond zijn en blijven, maar ook kunnen meekomen met de ontwikkelingen. Als dat niet lukt, dan is het de verantwoordelijkheid van werkgevers om dit zo goed mogelijk te begeleiden. Een versoepeling van de RVU-regeling draagt bij aan deze goede begeleiding.”

Voordelen versoepeling

Het versoepelen van de RVU-regeling biedt werkgevers verschillende voordelen.

  • Oudere werknemers die moeite hebben om langer door te moeten werken en niet hebben kunnen voorzien in een extra spaarpot om alsnog eerder te stoppen, kunnen door hun werkgever geholpen worden om toch eerder te stoppen.
  • Werkgevers krijgen meer ruimte om jongere werknemers in dienst te kunnen houden, die anders gedwongen zouden moeten afvloeien, en om ruimte te creëren voor jonge instromers. Dit is goed voor de leeftijdsopbouw binnen organisaties en de continuïteit van de onderneming.
  • Er zullen minder oudere werknemers zijn die blijvend uitvallen in het arbeidsproces in de laatste jaren voorafgaand aan hun pensioen, wat een besparing van collectieve middelen kan betekenen.

“Om de versoepeling te realiseren, zal een deel van het wetsvoorstel eerder aangenomen moeten worden en zo spoedig mogelijk in moeten gaan. Wij zien daar absoluut mogelijkheden voor”, zegt Schregardus. “De contouren van het wetsvoorstel liggen er immers al en dit deel van het voorstel kan eenvoudig worden afgesplitst van de andere elementen waarvoor wel meer voorbereidingstijd van marktpartijen nodig zal zijn.”

Anja Bast, directeur Vaktechiek bij Flynth, benadrukt dat ondernemingen na de coronacrisis weer alle ruimte moeten krijgen om te groeien, maar ook om goed werkgeverschap te kunnen tonen voor zowel jongere als oudere werknemers. “Wij denken als Flynth graag mee over dergelijke maatschappelijke vraagstukken.”

 

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Ilse Harmelink

ilse.harmelink@flynth.nl