Nieuws

Wake-up call - Loonkosten verlagen door wijzigingen in de WAB

Wake-up call - Loonkosten verlagen door wijzigingen in de WAB
Gepubliceerd: 11-06-2020, laatst gewijzigd: 24-03-2022

Door de Coronacrisis vergeten we soms waar we de eerste maanden van dit jaar druk mee waren. De regering neemt veel maatregelen die elkaar in snel tempo opvolgen. De WAB wordt even vergeten. Op 1 januari 2020 is de WAB in werking getreden. Hierover hebben werkgevers destijds veel informatie ontvangen. De WAB is echter nog steeds actueel. In dit artikel geven we een korte update over een aantal tijdelijke aanpassingen in de WAB. Hiermee kunt u als werkgever besparen op de loonkosten dit jaar. 

Termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidsovereenkomst verlengd tot 1 juli 2020

De sectorpremie is verdwenen en vervangen door een hoge (7,94%) óf een lage (2,94%) WW-premie. Deze nieuwe premie is afhankelijk van het type dienstverband van de werknemer.  
Een werkgever mag de lage WW-premie bij een werknemer alleen toepassen als: 

  • er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is en;  
  • deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is en een vaste arbeidsomvang heeft en;  
  • deze schriftelijke arbeidsovereenkomst bij de loonadministratie is bewaard. 

 
Als deze schriftelijke overeenkomst (of addendum op de arbeidsovereenkomst) getekend door beide partijen nog niet in de loonadministratie was opgenomen, had de werkgever aanvankelijk de tijd tot 1 april 2020 om dit in orde te maken. Deze coulanceregeling is met 3 maanden verlengd vanwege de impact van het coronavirus. Werkgevers hebben nu tot 1 juli 2020 de tijd om alles in orde te maken.

Herziening WW-premie komt te vervallen 

Als voor een werknemer de lage WW-premie van 2,94% toegepast mag worden omdat er wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden, bestaat onder bepaalde omstandigheden het risico dat deze lage premie alsnog met terugwerkende kracht wordt herzien. Dat zou kunnen gebeuren als er in een kalenderjaar 30% meer uren zijn verloond dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.  
Deze bepaling leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar, vanwege het coronavirus, veel extra overwerk nodig is. Het kabinet heeft toegezegd deze regeling nu tijdelijk te wijzigen.  
Dit betekent dat geen enkele werkgever over het jaar 2020 de WW-premie op grond van die situatie dient te herzien.

Aanbieding vaste arbeidsomvang oproepkrachten 

De regel met betrekking tot het doen van een aanbod aan oproepkrachten, is niet gewijzigd. Nog steeds dient, als de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, aan de oproepkracht een (schriftelijk) aanbod te worden gedaan voor ten minste het gemiddelde aantal uren van die afgelopen 12 maanden. Als de werkgever dat aanbod niet doet, kan de werknemer met terugwerkende kracht loon eisen wat overeenkomt met het aanbod dat hij had moeten krijgen. De werknemer is vrij in het accepteren of afwijzen van het aanbod. In dit laatste geval betekent dit dat u het dienstverband met de werknemer onder de oorspronkelijke voorwaarden kunt voortzetten.

NOW

Mocht u gebruik maken van de NOW in verband met de coronacrisis dan is de toepassing van de hoge of de lage WW premie niet van belang voor de hoogte van de tegemoetkoming NOW. De hoge en de lage WW premie zijn van belang voor uw werkgeverslasten. Voor de tegemoetkoming NOW wordt er gekeken naar de loonsom van uw werknemers en niet naar uw werkgeverslasten. Voor de werkgeverslasten geldt immers een standaard forfaitaire opslag onder de NOW.  

Meer informatie over de WAB vind u hier.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem gerust contact op met één van onze HR-adviseurs via e-mail hradvies@flynth.nl

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Sophie Morshuis - van Mil Juridisch Adviseur bij Flynth Sophie Morshuis - van Mil