Melkveehouderij

Verkrijging aanvullende financiering – waarom de één wel en de ander niet?

Verkrijging aanvullende financiering – waarom de één wel en de ander niet?
Gepubliceerd: 18-05-2020, laatst gewijzigd: 18-05-2020

In 20 jaar tijd is de gemiddelde melkproductieomvang op een melkveebedrijf verdubbeld en de waarde van het bedrijf verdrievoudigd. Belangrijkste oorzaak is de fikse stijging van de grondprijs. Bij deze ontwikkeling is de ontvangen melkprijs bijna gelijk gebleven: een lastig punt in de melkveehouderij.

Bovenstaande ontwikkeling is gerealiseerd via enthousiast en goed ondernemerschap van melkveehouders. Het neemt niet weg dat 2/3 van de melkveehouders een melkprijs moet ontvangen boven 36 cent om alle kosten en uitgaven te kunnen betalen.

De gevolgen voor de zuivelmarkt door corona zijn moeilijk te voorspellen. Rekening moet worden gehouden met een druk op de melkprijs tot in volgend jaar en krapte in liquiditeit. Om deze periode redelijk door te komen wordt weer een beroep op goed ondernemerschap gevraagd.

Banken bieden de mogelijkheid om betaling van aflossing (en soms ook rente), voor een half jaar stop te zetten. Onzeker is, of deze maatregel voldoende soelaas biedt. Misschien moet u extra geld lenen bij de bank. Houd er dan rekening mee, dat voor uw bank de kasstroom uit het bedrijf belangrijker is, dan de gestegen waarde van de boerderij.

Voorbeeld vermindering liquiditeit: bedrijf met 1 miljoen kg melk, ruim 100 melkkoeien:

Effect verlaagde melkprijs, bijvoorbeeld 3 cent is 30.000 euro. Effect verlaagde opbrengstprijs verkoop kalveren, 80 kalveren x prijsverschil 75 euro is 6.000 euro. En effect verlaagde opbrengstprijs verkoop uitstoot koeien, 24 koeien x prijsverschil 500 euro is 12.000 euro, bij elkaar 48.000 euro. Samen met nog enkele prijswijzigingen, een liquiditeitsvermindering van zo maar  50.000 euro op jaarbasis, oftewel bijna 1.000 euro in de week minder beschikbaar.  

Advies

  1. Voor zover u deze nog niet heeft, advies om een liquiditeitsprognose op te (laten) stellen. Hiermee ziet u, of er een liquiditeitstekort zal optreden en hoe groot. Kies voor verschillende scenario’s qua melkprijs en wees hierbij niet te aardig voor uzelf. Het kwartaalbericht melkveehouderij van Flynth bevat meestal al een liquiditeitsprognose; dit levert u al een eerste inzicht.
  1. Zoek zelf contact met uw leveranciers, voordat u een telefoontje over die onbetaalde rekening krijgt. Probeer samen met uw leverancier(s) afspraken over betalingstermijnen te maken. Dit Hiermee ontstaat helderheid en rust aan twee kanten.
     
  2. Neem al bij een te verwachten liquiditeitstekort, tijdig contact op met de bank. Hiermee geeft u de bank voldoende tijd om uw aanvraag voor uitbreiding van lening of krediet goed te beoordelen.
     
  3. Zorg dat uw bedrijfsgegevens op orde zijn. Hoe zit het met de kritieke opbrengstprijs van de melk op uw bedrijf? Heb aandacht voor uw gerealiseerde successen en technische en financiële resultaten. Ken ook uw verbeterpunten en weet hoe u deze gaat aanpakken. Let op de benodigde informatie over uw vergunningen, zoals bijvoorbeeld de Nb-vergunning.
  1. Denk na over de strategische opties voor uw bedrijf voor de langere termijn. Vraag voor dit soort zaken zo nodig ondersteuning een specialisten. Vanzelfsprekend heeft Flynth deze in huis.  

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of adviseur bij Flynth of neem contact met ons op via ons contactformulier of telefonisch, via 088 236 77 77.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Hans Scholte

Hans.Scholte@flynth.nl