Nieuws

Vanaf 2018 ook vakantiebijslag over overwerkvergoeding

Gepubliceerd: 21-11-2017, laatst gewijzigd: 21-11-2017

Als werkgever betaalt u vanaf 1 januari het minimumloon voor overwerk. Dit is geregeld door aanpassing van het loonbegrip in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Wat betekent dit voor u?

In het loonbegrip staat nu nog dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking wordt verstaan, met uitzondering van onder meer verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari. Dit betekent dat een werknemer vanaf 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook op vakantiebijslag over zijn overwerkloon.

Geen overgangsregeling

Omdat de bepaling 1 januari 2018 ingaat én er geen overgangsregeling is getroffen, zal ook over overwerk dat voor 1 januari 2018 is verricht maar na 1 januari 2018 wordt uitbetaald vakantietoeslag moeten worden betaald.

Kortom: een aanzienlijke stijging van de werkgeverslasten. Bent u benieuwd wat dit concreet betekent voor uw situatie? Neem dan contact met ons op. Flynth adviseert u graag.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail info@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 73 50
René Hinssen

Rene.Hinssen@flynth.nl