Nieuws

Uitkomsten enquête over CO2 reductie onder akkerbouwers

Uitkomsten enquête over CO2 reductie onder akkerbouwers
Gepubliceerd: 17-05-2021, laatst gewijzigd: 22-06-2022

Begin dit jaar hebben we middels een enquête een onderzoek gedaan onder akkerbouwers over hoe ze aankijken tegen de CO2-reductie (en hun eigen rol hierin) en of ze advisering omtrent deze materie ook interessant vinden. Uit de resultaten van deze enquête kunnen geen statistisch betrouwbare conclusies worden getrokken. Maar geeft ons wel inzicht in enthousiasme voor het in kaart brengen van de CO2-productie op bedrijven en de behoefte aan bedrijfsvergelijkingen.

De respons zag er qua verdeling over grootte en gebied er als volgt uit:

Ongeveer de helft van de bedrijven vond het interessant om te weten wat de CO2-uitstoot van het bedrijf is. Slechts 10% van de bedrijven gaf aan te weten wat de CO2-uitstoot van het bedrijf is. Dat laatste is op zich niet verrassend, want dit is niet eenvoudig te berekenen. Wat opviel was dat grotere bedrijven relatief meer interesse hadden voor dit onderwerp dan kleinere.

Interesse voor CO2-reductie

In het vervolg werd ingegaan op de vraag of er ook interesse is om de CO2 uitstoot eens in kaart te brengen voor het eigen bedrijf en eventueel ook ten opzichte van andere bedrijven. Hierbij valt op dat het in kaart brengen van de uitstoot voor alleen het eigen bedrijf door minder dan de helft (44%) als interessant wordt bestempeld, terwijl 62% de CO2-productie zou willen vergelijken met andere akkerbouwbedrijven. Wat ook opvalt is dat als het gaat om vergelijken met andere bedrijven ook de kleinere bedrijven in verhouding evenveel interesse tonen als de grotere bedrijven. Als vergelijkingsmaatstaf wordt CO2-productie per hectare verreweg het meest genoemd.

Opmerkingen die bij de vragen worden gemaakt gaan vooral over de financiële kant, zoals de opmerking ‘het wordt pas interessant als het geld oplevert’. Ook zijn er suggesties gedaan met betrekking tot de berekeningsmethodiek. Dit kan er op duiden dat het onderwerp wel leeft binnen de akkerbouwers. Een andere aandachtpunt is de behoefte aan inzicht in gewassen die juist CO2 vastleggen en de behoefte aan positieve input rondom deze materie.

Financieel rendement van CO2-reductie

In het laatste deel van het onderzoek werd vooral gevraagd naar de belangstelling voor het toevoegen van financiële informatie aan de CO2-footprint en dan ook nog in combinatie met het vergelijken met andere bedrijven. Ongeveer de helft lijkt het interessant om ook de euro’s bij de vergelijkingen te betrekken, waarbij duidelijk een verhoogde interesse bestaat bij de grotere bedrijven.

Advies over de CO2 reductie lijkt bij de kleinere bedrijven vooral aantrekkelijk als daardoor subsidie kan worden verkregen. Terwijl bij de grotere bedrijven dit nauwelijks een doorslaggevende rol speelt. Daar wordt relatief vaker geantwoord dat zij advies over CO2 reductie altijd interessant vinden. Van de grotere bedrijven heeft gemiddeld 40% van de bedrijven interesse in advies over CO2 reductie.

Conclusie

Al met al lijken de uitkomsten er op te wijzen dat er gematigd enthousiasme is voor het in kaart brengen van de CO2-productie op het bedrijf, waarbij vooral de grotere bedrijven enthousiaster zijn en waarbij het vergelijken tussen bedrijven ook meer positieve reacties oproept dan alleen naar het eigen bedrijf te kijken.
Er zijn best kansen, juist ook voor de akkerbouw, om bij te dragen aan de CO2-doelstellingen die in het klimaatverdrag van Parijs zijn afgesproken. De uitdaging hierbij is om oplossingen te vinden die het financiële rendement binnen de bedrijven juist ondersteunen en de weerbaarheid vergroten. We onderzoeken of het haalbaar is om een bedrijfsbrede rapportage te ontwikkelen waarbij de CO2-resultaten van uw bedrijf gekoppeld kunnen worden aan de financiële rendementen om vooral een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid op financieel gebied. Immers, als u rood staat, kunt u niet groen doen. We zullen aan de hand van dit onderzoek kijken op welke manier wij kunnen bijdragen bij al uw uitdagingen.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Hendrik Jan Bos Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hendrik Jan Bos