Nieuws

Tips: haal méér uit uw werkkapitaal

Gepubliceerd: 20-07-2015, laatst gewijzigd: 24-03-2022

Financiering van werkkapitaal is lastiger en duurder geworden. Maar is die (extra) financiering wel nodig? Pas als het beschikbare werkkapitaal optimaal wordt ingezet, blijkt de werkelijke financieringsbehoefte. Daarom hanteren onze adviseurs het uitgangspunt: ‘Eerst organiseren, daarna financieren.’

Werkkapitaal is het geld waarmee u dagelijks werkt in uw bedrijf. Het is het geld waarmee u voorraden koopt en verkoopt, en dat u nodig heeft om tijdig aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. ‘Cash is King’ is een gevleugelde uitdrukking, die slaat op het werkkapitaal. Het tijdig betalen van rekeningen is van groot belang. Doet u dat niet, dan kan een faillissement dichtbij zijn.

Hoe meer, hoe beter?

Dat zou u misschien denken, want het is natuurlijk erg handig als er altijd genoeg geld is om de rekeningen te betalen. Maar toch is te veel werkkapitaal niet handig. Hoe meer geld in uw bedrijf, hoe lager het rendement op het geïnvesteerde vermogen. Daar komt bij dat een lening voor werkkapitaal relatief duur is. Het is de kunst om werkkapitaal zo te managen dat er genoeg is om aan alle verplichtingen te voldoen - en niet meer dan nodig. Het vergt continue aandacht om dat goed te organiseren. Als het lukt, levert dat voordelen op:

  • U heeft minder financiering nodig, dus lagere kosten.
  • Het rendement op het geïnvesteerde vermogen stijgt.
  • Minder risico op onverkoopbare voorraden en niet-betalende debiteuren.

Samenstelling werkkapitaal

Er zijn 3 balansposten waarmee de hoogte van het operationele werkkapitaal wordt berekend. De formule is: operationeel werkkapitaal = voorraden + debiteuren – crediteuren. Door te sturen op deze 3 posten managet u de hoogte van het werkkapitaal. Maar er is méér van belang. Ook de kwaliteit speelt een grote rol. Een grote voorraad zorgt in de berekening voor een mooi werkkapitaal. Maar als de waarde van de voorraad niet reëel is, heeft u toch een probleem. Werkkapitaal moet werken. Continu ‘rondgepompt’ worden in de onderneming. Geld dat vastligt, bijvoorbeeld in teveel voorraad, betekent extra behoefte aan financiering en dus kosten.

Managen van werkkapitaal

Meten = weten, dus u heeft cijfers nodig. Op basis daarvan kunt u bijsturen. Deze worden periodiek berekend vanuit uw administratie. Maar wat is voor uw bedrijf de ideale hoogte van het werkkapitaal? Van de voorraad? Daar zijn algemeen gangbare normen voor, maar die zijn niet zonder meer bruikbaar. Zo bestaan er flinke verschillen tussen branches. Het is beter om op basis van uw bedrijfsvoering, markt en ambities te bepalen wat voor u de ideale situatie is.

Ofwel: breng de actuele situatie in kaart en zoek uit waar structurele besparingen haalbaar zijn. Dat kan veel opleveren. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld.

Een tuincentrum had meer opslag- en verkoopruimte nodig en wilde een stuk aanbouwen. Bij de bank werd een financiering van 100.000 euro gevraagd, maar niet gekregen. Flynth analyseerde de financiële positie van de onderneming en ontdekte dat de voorraadtermijn langer was dan één jaar. Terwijl een groot deel van de voorraad bestond uit bederfelijke waar. Met gerichte acties werd het voorraadniveau teruggebracht. Winkeldochters gingen in de uitverkoop en pér product(groep) werd de ideale voorraad bepaald. Daarmee werd ruim 70.000 euro vrijgespeeld. Belangrijk bijkomend effect: de uitbreiding was niet meer nodig. Door de voorraad te optimaliseren, was de bestaande opslag- en verkoopruimte weer groot genoeg.

De actiepunten

Sturen op werkkapitaal betekent sturen op voorraden, debiteuren en crediteuren.

  • Voorraad

Probeer het ideale voorraadniveau te vinden. Teveel voorraad kost geld en levert niets op. Met te weinig voorraad staan machines stil en/of moet u ‘nee’ verkopen. Kijk in een productieomgeving ook eens naar tussenvoorraad. Begin met overbodige en incourante voorraad van de hand te doen. Verkoop levert misschien niet op wat u gedacht had, maar hiermee wordt vastliggend werkkapitaal vrijgespeeld. Daarnaast krijgt u meer ruimte in uw bedrijf en verlaagt u de kosten en risico’s.

  • Debiteuren

Ondanks de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen komt het vaak genoeg voor dat kleinere bedrijven 60 dagen of langer op hun geld wachten. Dat is een aanslag op het werkkapitaal, want u moet langer voorfinancieren en ook al btw afdragen. Die betaaltermijn begint overigens pas te tellen op het moment dat u de factuur stuurt. Grote winst is al te behalen door sneller te factureren. Bij langlopende opdrachten kunt u delen tussentijds factureren. Andere maatregelen zijn: goede betalingsafspraken maken, een credit check doen vóór u levert, tijdig een herinnering sturen, zo nodig incassomaatregelen nemen en fouten of onduidelijkheden rond de levering voorkomen. 

  • Crediteuren

Ook hier geldt vaak 30 dagen betalingstermijn. Het kan zin hebben om te onderhandelen over een langere termijn. Ook een lagere inkoopprijs, kortingen en/of leverancierskrediet kan voordelen opleveren voor het werkkapitaal.

FlynthVision: sturen op cijfers

Goed werkkapitaalmanagement valt of staat bij het sturen op cijfers. Alleen dan weet u hoe u ervoor staat en wat het resultaat is van uw maatregelen. Periodieke rapportages vanuit uw administratie vormen de basis en geven u inzicht in de stand van zaken. Nodig om grip op de zaak te krijgen en te houden. Flynth levert u deze rapportages graag, inclusief grafieken en tabellen van de kengetallen.

Wilt u meer informatie of advies? Neem contact op met uw adviseur, of met Flynth via e-mail info@flynth.nl of telefoonnummer 026 – 354 26 00.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Charles Kock Senior Beleidsadviseur Accountancy bij Flynth Charles Kock