Blog

Tips: bespaar belasting op privégebruik auto

Gepubliceerd: 12-10-2017, laatst gewijzigd: 26-10-2017

Bespaar op parkeer- en waskosten
Betalen uw medewerkers parkeerkosten tijdens privéritten? Deze kosten kunnen worden aangemerkt als eigen bijdrage voor het privégebruik. Spreek dit wel vooraf af met uw medewerkers. Ook zal dit duidelijk en controleerbaar moeten zijn: het gaat alleen over de parkeerkosten die verband houden met het privégebruik van de auto die u beschikbaar heeft gesteld voor het werk. En niet om de kosten van het parkeren van de privéauto.

Uit praktische oogpunt: stel deze mogelijkheid tot belastingbesparing alleen open als de betaling verloopt via een tankkaart. Bovenstaand advies geldt ook voor eventuele wasstraatkosten.

Betaal de eigen bijdrage privégebruik vooruit
Betalen uw medewerkers een eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto, dan mag deze eigen bijdrage in mindering worden gebracht op de bijtelling. Die bijtelling is voor nieuwe auto’s vaak 22 procent van de cataloguswaarde. Komt een eigen bijdrage in mindering op de bijtelling? Dat kost uw werknemers dus netto maar 58 procent of 48 procent van de bijdrage, als zij over de top van het loon 42 procent of 52 procent belasting betalen.

U kunt met uw medewerkers afspreken dat zij nog dit jaar een extra eigen bijdrage betalen. Dit in ruil voor een vermindering van de eigen bijdrage in 2018 met een gelijk bedrag. Zo’n vooruitbetaling kan een belastingbesparing opleveren van 0,8 tot 1,6 procent van het netto vooruitbetaalde bedrag. De vooruitbetaling leidt namelijk tot een lager netto loon in 2017. En tegelijkertijd ook tot een lager banksaldo per 1 januari 2018 waarover de box 3-heffing is verschuldigd. Deze belastingbesparing levert zo méér rendement op dan het geld voor een maand tot een jaar op de bank ‘parkeren’.

Zeker eind 2017 kan het vooruitbetalen van de eigen bijdrage een voordeel opleveren: dit jaar levert de eigen bijdrage dus een belastingbesparing op van 42 of misschien wel 52 procent. Volgend jaar is dat bij een gelijk inkomen vermoedelijk niet meer dan 37,5 procent of 49,5 procent. Maar daarvoor moeten we nog wel even afwachten of het regeerakkoord  daadwerkelijk wordt uitgewerkt.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze mogelijkheden om belasting te besparen? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail info@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Tom Kleinpenning

Tom.Kleinpenning@flynth.nl