Blog

Terug naar een ruimere contractketen

Gepubliceerd: 28-08-2019, laatst gewijzigd: 18-11-2021

Met ingang van 2020 mag een reeks van tijdelijke arbeidsovereenkomsten weer drie jaar beslaan in plaats van twee. Dit geeft u als werkgever de ruimte terug die u voor 2014 ook had. Maar ook veel van dezelfde valkuilen en beperkingen. Het is en blijft dus oppassen met tijdelijke contracten.

Sinds juni praat Flynth ondernemers bij over de Wab in regionale informatiebijeenkomsten. We merken dat velen de wet ervaren als het zoveelste gedrocht in een inmiddels lange rij. Maar ook dat werkgevers contractbeslissingen vaak doorschuiven. Dit laatste is iets waarmee u juist bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd goed op uw tellen moet passen.

Kijk naar de regels van vandaag én morgen

Zolang u geen vaste arbeidsovereenkomst wilt aanbieden, kunt u beslissingen over tijdelijke contracten niet eindeloos voor zich uit schuiven. De ketenregeling stelt immers grenzen aan zowel het aantal tijdelijke contracten als de duur van de totale contractketen. En dit principe verandert niet als op 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking treedt. Wel gaat de ketenbepaling er dan anders uitzien. Overweegt u om – wellicht dit jaar nog – een contract (tijdelijk) te verlengen? Dan is het verstandig om de regelgeving van vandaag naast die van morgen te leggen.

Overweeg of u van twee naar drie jaar wilt

Een verandering die u zeker moet meewegen is dat de Wab de maximale duur van de ketenregeling verruimt van twee naar drie jaar. Dit betekent concreet dat u een nu lopende contractketen vanaf 1 januari 2020 met een derde jaar kunt uitbreiden. Als u deze ruimte wilt benutten, moet u er wel rekening mee houden dat de Wab nieuwe financiële spelregels aan tijdelijke contracten verbindt:

  • Door de introductie van de premiedifferentiatie in de WW betaalt u vanaf 1 januari 2020 een 5 procentpunt hogere WW-premie dan bij een vast contract. Aan de flexibiliteit van een tijdelijk contract hangt straks dus een stevig prijskaartje.
  • Wilt u een flexibele werknemer tussentijds ontslaan of aan het eind van zijn contract geen vaste aanstelling geven, dan is dat onder de Wab ook duurder. Met ingang van 1 januari 2020 geldt de verplichting om bij ontslag een transitievergoeding uit te keren vanaf de eerste werkdag. Ook de opbouw van de vergoeding start voortaan vanaf dag één.

Let op afwijkende wachtperioden tussen contracten

Het is bij contractoverwegingen ook verstandig om goed na te gaan welke minimale wachtperiode in uw situatie nodig is om de contractketen te doorbreken. Deze wachtperiode bedraagt nu standaard zes maanden en dat blijft zo. Maar er komt na inwerkintreding van de Wab wel meer ruimte om hier in de cao of een ministeriële regeling vanaf te wijken. Op dit moment kan bij seizoenswerk de minimale wachtperiode voor doorbreking van de contractketen worden verkort naar drie maanden. Onder de Wab wordt dit ook in andere werksituaties mogelijk. De wet laat het aan de cao-partijen over om te beoordelen waar dit wenselijk is. Uitgangspunt is, dat de functie (net als bij seizoenswerk) korter dan negen maanden per jaar kan worden uitgevoerd.

Check op uitzonderingen op de ketenregeling

In enkele specifieke situaties is de ketenregeling nu en straks helemaal niet van toepassing. Dit geldt voor tijdelijke contracten die u afsluit met jongeren onder de 18 jaar, AOW’ers en BBL-leerlingen die werken en leren combineren. Voor hen gelden afwijkende afspraken.

Denk vooruit bij lopende contractketens

De nieuwe ketenregeling met zijn maximum van drie jaar geldt voor alle contracten die op of na 1 januari 2020 eindigen. Hierdoor is het van belang om bij nu lopende contractketens goed na te denken over wat u straks wilt. Stel bijvoorbeeld dat u met ingang van 1 oktober 2018 een halfjaarcontract bent aangegaan en dit per 1 april 2019 met een half jaar heeft verlengd. Dit contract eindigt dan op 30 september 2019. Stel verder dat u wel een contractverlenging wilt aanbieden, maar (nog) geen vast dienstverband wilt aangaan. Dan heeft u verschillende opties:

  1. Geen transitievergoeding, maximumduur drie maanden
    Wilt u voorkomen dat u aan het einde van de contractketen een transitievergoeding moet uitkeren, dan kunt u hoogstens een contract aanbieden voor drie maanden (1 oktober - 31 december 2019). Op dit contract is de huidige wetgeving van toepassing. Omdat er geen contractketen van meer dan 24 maanden ontstaat, heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. De keerzijde is dat een eventuele nieuwe arbeidsovereenkomst op of binnen zes maanden na 1 januari 2020 automatisch een vast contract is. Tenzij er een afwijkende wachtperiode in het spel is.
  2. Contractruimte maximaal benut, wel transitievergoeding
    Wilt u juist maximaal gebruikmaken van de ruimere maximumduur van de contractketen, dan kunt u een contract voor twee jaar aanbieden (1 oktober 2019 – 30 september 2021). Omdat het nieuwe contract na 1 januari 2020 eindigt, is de nieuwe ketenregeling van drie jaar van toepassing. In dit geval is de keerzijde dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding wanneer u als werkgever besluit om hem aansluitend geen vaste arbeidsovereenkomst te geven. Verder betaalt u in de contractperiode 1 januari 2020 – 30 september 2021 de hogere WW-premie voor flexibele arbeid.

De hamvraag: hoe (on)misbaar is flexwerk?

Zal de ruimere contractketen van de Wab bijdragen aan een nieuwe balans op de arbeidsmarkt? Er staat in elk geval tegenover dat flexwerk aanzienlijk duurder wordt. Bij tijdelijke contracten gaan uw premiekosten fors omhoog. En volgt daarna geen vast dienstverband, dan mag u vrijwel altijd een transitievergoeding afrekenen. Het kabinet hoopt dat dit meer contracten voor onbepaalde tijd oplevert. Maar het is de vraag hoeveel bewegingsvrijheid ondernemers willen en kúnnen opgeven. De orderportefeuille is in de meeste organisaties nu eenmaal niet vanzelfsprekend gevuld. De tijd zal moeten leren of het kabinet zich niet te rijk rekent. En dat laatste mag u letterlijk nemen. Want als ondernemers de hogere kosten van flexwerk (al dan niet noodgedwongen) voor lief nemen, profiteert uiteindelijk alleen de schatkist.

Meer informatie over Werving en selectie vindt u hier.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Gerelateerde artikelen

Rick van den Bos Manager Arbeidszaken bij Flynth Rick van den Bos