nieuws

Subsidieregeling POP3 fysieke investeringen open voor ondernemers in Friesland en Drenthe

Gepubliceerd: 11-04-2019, laatst gewijzigd: 05-07-2019

Vanaf 8 april 2019 is de POP3 subsidieregeling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven 2019 opengesteld voor subsidieaanvragen voor ondernemers in de provincies Friesland en Drenthe. In de provincie Groningen is er vooralsnog voor 2019 geen openstelling aangekondigd.

Deze POP3-openstelling is gericht op een brede uitrol  van investering(en) voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven.

De regeling is in Drenthe opengesteld vanaf 8 april 2019 tot en met 17 mei 2019, 17:00 uur. In de provincie Friesland loopt de openstelling vanaf 8 april 2019 tot en met 14 juni 2019, 17:00 uur.

De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren. Hiervoor is per provincie een lijst met specifieke investeringen samengesteld die in aanmerking komen voor subsidie. Te denken valt bijvoorbeeld aan een investering in een emissiearme roostervloer voor melkvee of de aanschaf van machines voor niet-kerende grondbewerking.
Belangrijk: de investeringslijsten verschillen per provincie.

Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren, komen niet in aanmerking.

Subsidiabele kosten

Subsidie wordt alleen verstrekt voor de volgende kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de investering:

  • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;
  • de kosten van de koop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.

Hoogte subsidie

  • het subsidiepercentage bedraagt 40% van de subsidiabele kosten;
  • de subsidie bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 60.000 euro.

Toekenning subsidie op basis van rangschikking

Belangrijk voor de rangschikking is de puntenscore die voor elke categorie genoemd staat in de investeringslijst. De categorie met de hoogste puntenscore komt als eerste in aanmerking voor subsidie. Indien de aanvraag bestaat uit meerdere investeringen in verschillende categorieën, dan wordt de score bepaald op basis van de investeringscategorie met het hoogste investeringsbedrag.

Meer informatie

Neem voor vragen over de POP3 openstellingen contact op met:
Openstelling Friesland: Gerjan Slotboom, tel. 088 – 236 70 88 .
Openstelling Drenthe: Frits Hogendorf, tel. 088 – 236 71 81.

De subsidieadviseurs van Flynth hebben al meerdere aanvraagtrajecten met succes begeleid. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van deze subsidieregeling voor uw specifieke situatie, neem dan contact op met de Flynth subsidieadviseurs, telefoonnummer 088 – 236 77 77.
 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Gerjan Slotboom

gerjan.slotboom@flynth.nl