Subsidie voor samenwerking wetenschap en visserij

 
Gepubliceerd: 21-02-2017, laatst gewijzigd: 22-02-2022

Bent u actief in de visserij, wilt u uw bedrijfsvoering verduurzamen en gaat u hiervoor een samenwerkingsverband aan met een wetenschapspartij? Wellicht komt u in aanmerking voor subsidie. Voor de eerste openstelling is een budget van 1,6 miljoen euro beschikbaar.

In aanmerking voor subsidie komen vissers, visserijorganisaties, algemeen nut beogende instellingen (ANBI), publiekrechtelijke instanties en samenwerkingsverbanden van deze organisaties.

Kennissysteem

U ontvangt subsidie voor een samenwerkingsproject met de wetenschap. Dit moet een project zijn dat is gericht op het opzetten van een kennissysteem of op activiteiten die worden verricht in het kader van een kennissysteem, zoals:

  • gegevensverzameling en -beheer
  • studies
  • proefprojecten
  • verspreiding van kennis en onderzoeksresultaten
  • seminars en best practices

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt in principe 50 procent van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van 1 miljoen euro per samenwerkingsproject. Voor grote ondernemingen bedraagt het subsidiepercentage 30 procent.

Publiekrechtelijke instanties kunnen een steunpercentage van 100 procent krijgen. Dit percentage geldt ook als er sprake is van een collectief begunstigde en een innovatief karakter. Van een collectief begunstigde is sprake als de begunstigde een visserijorganisatie of een ANBI is. Het innovatieve karakter moet blijken uit de gegevens.

Subsidie aanvragen

U kunt van 3 april tot en met 12 juni 2017 een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: