nieuws

Subsidie Jonge landbouwers, openstelling 2017

Gepubliceerd: 03-11-2017, laatst gewijzigd: 14-11-2017

Bent u jonge landbouwer? Vanaf 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kunt u weer JOLA-subsidie aanvragen wanneer u dat nog nooit heeft gehad. Eén van de voorwaarden is dat u op het moment van aanvragen nog geen 41 jaar bent. Neem voor de overige voorwaarden contact op met uw Flynth-subsidieadviseur. Hij/zij bespreekt met u of een aanvraag zinvol is.

Hoogte van de subsidie
De hoogte van de subsidie bedraagt 30 procent van de subsidiabele kosten en het maximum subsidiebedrag  is 20.000 euro. Als er, naast de jonge landbouwer, ook niet-jonge landbouwers (41 jaar of ouder) als firmant staan geregistreerd daalt het uiteindelijke subsidiebedrag.

POP3 Jonge landbouwers
De Jonge landbouwersregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en wordt uitgevoerd door de provincies. Deze publiceren de JOLA-regeling en RVO voert de regeling uit. De regeling ondersteunt jonge agrarisch ondernemers met investeringen om hun bedrijf ‘future proof’ te maken.

Wanneer komt u in aanmerking?
U kunt een aanvraag indienen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is jonger dan 41 jaar op het moment van indienen van uw subsidieaanvraag;
  • Er is niet eerder subsidie in het kader van de JOLA ontvangen;
  • De aanvrager heeft een erkende landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding afgerond of;
    beschikt over 3 jaar werkervaring op een landbouwonderneming;
  • De aanvrager vestigt zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf; en
  • De aanvrager heeft voldoende blokkerende zeggenschap over het landbouwbedrijf.

Per provincie verschillend
Elke provincie publiceert inhoudelijk dezelfde regeling en openstellingsbesluit, maar het subsidieplafond kan wel verschillen. Het is ook mogelijk dat uw provincie niet alle investeringen uit de lijst subsidiabel stelt.

Drie provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland) hebben het openstellingsbesluit al gepubliceerd. De overige provincies doen dat naar verwachting binnenkort.

Investeringscategorieën
In onderstaande lijst ziet u de investeringscategorieën van deze openstelling. Deze kunnen dus per provincie verschillen. U behaalt per investering een duurzaamheidsscore.  Toekenning van de subsidie is afhankelijk van deze duurzaamheidsscore en het beschikbare budget.

Heeft u interesse om te investeren in een van de vermelde investeringen én voldoet u aan de eisen van een jonge landbouwer? Neem dan contact op met de subsidiedesk van Flynth.

Meer informatie
De subsidieadviseurs van Flynth adviseren u graag over de voorwaarden en mogelijkheden die op uw individuele situatie van toepassing zijn. Neem contact op via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefonisch 088 – 236 77 77.

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker