Nieuws

Stop tijdelijk de bijtelling voor privégebruik auto’s van de zaak

Stop tijdelijk de bijtelling voor privégebruik auto’s van de zaak
Gepubliceerd: 02-07-2020, laatst gewijzigd: 02-07-2020

Tijdens de coronacrisis werken veel werknemers tijdelijk (verplicht) vanuit huis. Veel auto’s staan hierdoor stil. De bijtelling voor het privégebruik van deze auto’s kan onder voorwaarden tijdelijk worden stopgezet. Werkgevers hoeven hierover dan geen loonheffingen in te houden en af te dragen. 

Geen bijtelling bij jaarlijks minder dan 500 privékilometers

Als een werkgever een auto van de zaak aan een werknemer ter beschikking stelt, geldt er een bijtelling voor het privégebruik van deze auto. De werkgever moet over deze bijtelling loonheffingen inhouden en afdragen. Dit wordt alleen anders als kan worden aangetoond dat met de auto niet meer dan 500 privékilometers per jaar wordt gereden. 

‘Niet ter beschikking’ is ook echt ‘niet ter beschikking’

Nog steeds werken veel werknemers door de corona-crisis tijdelijk vanuit huis en staan veel auto’s stil. De bijtelling voor deze auto’s kan onder voorwaarden tijdelijk worden stopgezet. Belangrijk hierbij is dat de auto ook écht niet ter beschikking staat of kan staan aan de werknemer. De werknemer mag niet vrijelijk de auto kunnen gebruiken of ophalen. Ook de gezinsleden van de werknemer mogen de auto niet vrijelijk gebruiken. Dit betekent dat de werknemer autosleutels én de auto zelf in moet leveren bij de werkgever; de auto moet zo nodig achter slot en grendel gezet worden. Het is dan handig om bij inlevering ook meteen de kilometerstand van de auto te noteren.

Gezamenlijk verklaring werkgever en werknemer

Verder moeten werknemer en werkgever een verklaring opstellen dat aan de werknemer vanaf moment van inlevering van de sleutels en de auto geen auto meer ter beschikking is gesteld. Overigens zal de werkgever om financiële en juridische redenen hier niet altijd aan willen of kunnen meewerken zonder nadere voorwaarden te stellen. De werkgever moet dan vervolgens de loonadministratie informeren.

Bewijslast complexer voor dga’s 

Let wel, voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) zal het veelal veel lastiger, zo niet praktisch onmogelijk zijn om aan te tonen dat de auto van de zaak niet langer aan hem/haar ter beschikking staat. Bij een dga lopen de rollen van werkgever en werknemer immers zoveel door elkaar, dat de bewijslast voor het niet ter beschikking staan van de auto veel moeilijker ligt.
 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 
Ilse Hijkoop

ilse.hijkoop@flynth.nl