Nieuws

Stikstofdepositie: vraag uw vergunning Wet natuurbescherming aan

Gepubliceerd: 20-01-2017, laatst gewijzigd: 24-01-2017

Voert u een project uit dat stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied? Denk aan de (ver)bouw van een stal of wijziging van het aantal en soort dieren. Wees erop bedacht dat u dan in het bezit moet zijn van een melding of vergunning Wet natuurbescherming. Vraag ‘t tijdig aan en laat u adviseren.

Zoals u weet is sinds juli 2015 het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) van kracht. Het programma heeft als doel een goede balans te creëren tussen natuurbehoud en een gezonde economie. Hierbij is een daling van stikstofdepositie één van de kerndoelen. Uw melding of vergunningsaanvraag wordt getoetst aan de eisen in dit programma.

Waarom een vergunning aanvragen?

Met een vergunning Wet natuurbescherming loopt u geen onnodige risico’s. Met een vergunning:

  • Soepele aanvraag bouwvergunning
    U ontvangt pas een omgevingsvergunning voor uw verbouwing als er ook toestemming is verleend op grond van de Wet natuurbescherming of als u een juiste PAS-melding hebt gedaan.
  • Sneller een financiering
    Heeft u aanvullende financiering nodig voor uw (ver)bouwing of plan? Geldverstrekkers zullen u altijd om een kopie van de vergunning of melding vragen.
  • Herziening bestemmingplan? Uw plan houdt stand
    Met een vergunning kan uw uitbreiding of plan doorgaan, óók bij een onverwachte herziening van een bestemmingsplan. Het zit zo: bij een herziening van een bestemmingsplan voor het buitengebied geldt voor veehouderijen een verbod op uitbreiding van de ammoniakemissie. Daarbij wordt gekeken naar de feitelijk aanwezige bedrijfssituatie. Een verleende vergunning moet echter altijd gerespecteerd worden, ook als de uitbreiding nog niet gerealiseerd is.

Wees er ook op bedacht dat tijdens bedrijfsmilieucontroles op uw veehouderij standaard wordt getoetst of u in het bezit bent van een melding of vergunning Wet natuurbescherming. Heeft u deze niet én voldoet u niet aan de regels? Dan loopt u de kans gekort te worden op uw betaalrechten, tot maximaal 20 procent.

Laat u adviseren

Heeft u plannen met uw bedrijf die mogelijk van invloed zijn op een Natura 2000-gebied? Laat u tijdig adviseren. De adviseurs van Rombou – 100 procent dochter van Flynth – ondersteunen u graag. Rombou is gespecialiseerd in de agrarische sector en kan voor u de mogelijke effecten op Natura 2000 onderzoeken. Ook verzorgen zij de vergunningsaanvraag graag voor u.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? U kunt rechtstreeks contact opnemen met Rombou via 088 888 66 61 of info@rombou.nl. Of neem contact op met uw Flynth-adviseur om meer informatie. Flynth is bereikbaar via agro@flynth.nl of 088 236 77 77. 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Bas Kolkman Adviseur Bedrijfslocatie bij Flynth Bas Kolkman