nieuws

Steunmaatregel TVL in 2021 verhoogd voor varkens-, pluimvee en vleeskalverenhouderij

Steunmaatregel TVL in 2021 verhoogd voor varkens-, pluimvee en vleeskalverenhouderij
Gepubliceerd: 05-03-2021, laatst gewijzigd: 29-11-2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt bedrijven die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Agrarisch ondernemers hebben daarnaast nog doorlopende kosten voor het in leven houden van dieren (en planten). Voor deze groep en dus ook voor varkens-, pluimvee- en vleeskalverenhouders heeft het kabinet het steunpakket uitgebreid met een extra toeslag van 21%.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de TVL  moet er een omzetverlies van 30% of meer zijn door de coronacrisis. De omzet in de betreffende periode wordt vergeleken met de omzet in dezelfde periode in 2019. Het in deze periode  dus over de maanden januari tot en met maart 2021  

Een andere voorwaarde is dat er minimaal € 1.500,- aan vaste lasten zijn geweest in de betreffende periode. Dit wordt bepaald aan de hand van uw normale omzet (eerste kwartaal 2019) x % vaste lasten gekoppeld aan de sbi-code.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt vooralsnog voor de varkens-, pluimvee- en vleeskalverenhouders maximaal € 225.000,-. Het kabinet werkt aan een oplossing om dit op te hogen tot € 550.000. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald aan de hand van het totale omzetverlies en een vastgesteld percentage voor vaste lasten per sector. De subsidie wordt berekend door de omzet van Q1 2019 te vermenigvuldigen met het omzetverlies in Q1-2021. De uitkomst hiervan vermenigvuldigt u met het percentage vaste lasten. Dit percentage is gekoppeld aan de SBI-code. De subsidie is 85% van de uitkomst. Voor vragen en advies over deze tegemoetkoming kunt u altijd contact opnemen met Flynth.

Let wel, het percentage vaste lasten wordt verhoogd met de extra toeslag van 21%. Voor ondernemers in de varkens-, pluimvee- en vleeskalverensector betekent dit dat het gaat om een totaal percentage van 41% (20% + 21%).

Formule TVL

In het kort kunt u de tegemoetkoming voor het eerste kwartaal van 2021 berekenen middels de volgende formule: Normale omzet x percentage omzetverlies x % vaste lasten en extra toeslag x 85% = de subsidie. Let er hier uiteraard wel op dat deze cijfers enkel afkomstig zijn uit het eerste kwartaal van 2019.

Aanvragen

Aanvragen van de tegemoetkoming kan via de website van RVO. U heeft hiervoor eHerkenning niveau 1 of DigiD nodig. U kunt nog tot 30 april 2021, 17.00 uur een aanvraag indienen voor kwartaal 1. 

Heeft u vragen over de aanvraagmodule van RVO, dan kan Flynth u helpen. Beschikt u niet over eHerkenning, dan kan Flynth u alleen assisteren als er een ketenmachtiging is afgegeven. Het regelen van een ketenmachtiging neemt minimaal 10 werkdagen in beslag. Houd hiermee dus rekening.  Daarnaast kan Flynth ook voor u inschatten of u in aanmerking komt voor de TVL.

Geschreven door:

Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Joan Jansen Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Joan Jansen