Nieuws

Samenwerken aan een constructieve oplossing

Gepubliceerd: 12-08-2016, laatst gewijzigd: 18-03-2022

Enige tijd terug had ik mediationgesprekken met een echtpaar en hun zoon-opvolger. Vader, moeder en zoon exploiteren samen een modern agrarisch bedrijf met qua omvang een duidelijk toekomstperspectief. Helaas bood de samenwerking geen meerwaarde - maar werkte verstikkend.

Moeder benaderde mij. Zij voelde zich steeds meer verdeeld tussen de belangen van haar man en zoon. Zij wenste nadrukkelijk verandering in de situatie. Het valt me overigens op dat het vaak een vrouw is die tot actie overgaat als er spanningen zijn in een gezin of bedrijf.

Waardering voor elkaar?

In het eerste gesprek bleek al snel dat alle drie de betrokkenen erg hun best deden om de eigen taken in het bedrijf goed te verrichten. Ook werden en worden zowel vader, moeder als zoon buiten de onderneming gerespecteerd qua kennis, kunde en sociale activiteiten. Denk aan het verenigingsleven, besturen, studieclub en werkzaamheden elders. Kortom: naar buiten toe was ieder van hen een kanjer.

Maar binnen het bedrijf voelde dat helaas niet zo. Er werd de laatste tijd steeds minder gecommuniceerd, men verwachtte van de anderen dat taken perfect werden uitgevoerd. De zoon kon het voor zijn gevoel nooit goed genoeg doen. De vader vond geen rust als iets niet perfect was afgewerkt, kon moeilijk de verantwoordelijkheid loslaten. En moeder voelde continu de druk op haar schouders.

Drie verstandige, goed opgeleide en capabele ondernemers konden samen kennelijk niet voldoende communiceren en hadden (te) weinig waardering voor elkaars inzet.

Mediation: een oplossing vinden

In een mediationtraject zoekt u met hulp van een mediator naar een gezamenlijke oplossing. De mediator analyseert uw vragen en vindt productieve oplossingen. Dit kan alléén als de betrokken partijen bereid zijn om hieraan actief mee te werken. De mediator legt het resultaat vast in een overeenkomst. Hij of zij is onpartijdig en onafhankelijk. Ook is het proces strikt vertrouwelijk.

De slagingskans is vele malen groter dan wanneer er niets gebeurt of als er uiteindelijk via advocaten wordt beslist. Een mediationtraject kan voorkomen dat de onderlinge relaties onherstelbaar beschadigen. Een geslaagd mediationtraject is altijd winst. De relatie verbetert, partijen krijgen weer energie om het samen op te lossen. En men deelt de kosten van de ingeschakelde mediator.

Terug naar de casus

Nu terug naar de eerdergenoemde casus. Na drie gesprekken lagen de partijen weer op één lijn. De gewenste koers naar de toekomst werd eenstemmig bepaald, de persoonlijke taken werden niet meer als vastgelegd beschouwd. In plaats daarvan werd er elke maandagmorgen een overleg ingepland om de komende werkweek samen door te nemen.

Het belangrijkste van al was dat ouders en zoon weer respect kregen voor elkaars positie. Zodat er vanuit dat begrip weer ruimte ontstond en zij op een constructieve manier in het bedrijf aan de slag konden. Nadat men het vertrouwen in elkaar had uitgesproken gingen ze weer samen de toekomst tegemoet. Alles vastleggen in een uitgebreide vaststellingsovereenkost was niet meer nodig.

MfN-registermediators

Alle mediators van Flynth zijn geregistreerd en aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). MfN-registermediators voldoen aan de normen die de federatie stelt voor kennis en vaardigheden in mediation. De federatie hanteert een reglement en gedragscode voor de MfN-registermediators, gericht op een integere en professionele manier van werken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met MfN-registermediator Johan Oonk via telefoonnummer 088 236 70 76 of e-mail johan.oonk@flynth.nl. Op flynth.nl vindt u ook zijn collega-mediators.

Geschreven door:

Bel: 088 236 70 76

Gerelateerde artikelen