Eindejaarstip

Reik vóór 28 januari 2021 90%-verklaring uit

Reik vóór 28 januari 2021 90%-verklaring uit
Gepubliceerd: 06-11-2020, laatst gewijzigd: 09-02-2021

Als u in 2019 een onroerende zaak heeft gekocht en samen met de verkoper heeft geopteerd om de levering met btw te belasten, moet u tijdig het nodige regelen. En wel binnen vier weken na afloop van het boekjaar volgend op het boekjaar van levering (dus vóór 28 januari 2021). U moet namelijk een zogeheten 90%-verklaring uitreiken aan de verkoper en aan de fiscus.

U vermeldt in deze verklaring of u de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor u voor minstens 90% recht heeft op btw-aftrek. Voldoet u in het eerste boekjaar of in het daaropvolgende boekjaar niet meer aan het 90%-criterium? Dan gaat de inspecteur er vanuit dat de levering met terugwerkende kracht alsnog vrijgesteld is van btw. Voor de verkoper betekent dit dat het recht op btw-aftrek vervalt. Hij moet in dat geval dus de in vooraftrek gebrachte btw terugbetalen aan de Belastingdienst. Als u in een later jaar niet meer voldoet aan het 90%-criterium, dient u op de gewone manier uw btw-aftrek te herzien.

Duidelijke afspraken btw-schade

Bent u zelf verkoper van een onroerende zaak? En wil uw afnemer dat u samen met hem opteert voor een btw-belaste levering? Neem dan in de koopovereenkomst duidelijke afspraken op over de eventuele btw-schade voor het geval dat de optie voor btw-belaste levering vervalt. Zo kunt u bedingen dat de koper de btw-schade aan u vergoedt als hij niet meer voldoet aan de 90%-norm.

Dit is weliswaar niet direct een eindejaarstip maar de datum hiervoor nadert wel snel ná de jaarwisseling en daarom nemen wij deze hier toch nog mee!

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Ed Schregardus Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl