Eindejaarstips

Plan uw investeringen voor een optimaal gebruik van fiscale investeringsfaciliteiten

Plan uw investeringen voor een optimaal gebruik van fiscale investeringsfaciliteiten
Gepubliceerd: 05-11-2020, laatst gewijzigd: 04-05-2021

Voor het optimaal benutten van diverse investeringsfaciliteiten kunt u naar de volgende onderwerpen kijken.

Verzeker u van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor 2020

Bent u van plan om in 2020 nog te investeren in bedrijfsmiddelen? Houdt u dan wel in de gaten dat de KIA vervalt als de investeringen die u pleegt en die recht geven op de KIA dit jaar meer bedragen dan € 323.544. Als u dit bedrag dreigt te overschrijden en u kunt een investering uitstellen dan is het te overwegen de investering uit te stellen tot in 2021. Voor de KIA wordt de investering toegerekend aan het jaar waarin de verplichtingen worden aan gegaan. Denk daarbij aan het plaatsen van een order, akkoord gaan met een offerte of het tekenen van een koopcontract. Als u zelf een bedrijfsmiddel voortbrengt (produceert) dan geldt de KIA ook maar dan draait het om het jaar waarin u de voortbrengingskosten maakt.

Maakt uw onderneming deel uit van een vof of ander samenwerkingsverband? Voor het bepalen van de KIA wordt dan gekeken naar de totale investering van de vof en niet naar de investering van elke vennoot afzonderlijk.

Plan buitenvennootschappelijke investeringen

In 2020 kunnen vennoten van een vof soms hun kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) optimaliseren door buitenvennootschappelijke investeringen te doen. Onder omstandigheden kunnen zij dan de maximale KIA claimen, terwijl een medevennoot ook de KIA toepast op zijn/haar investeringen. In 2021 zal dat niet meer mogelijk zijn. Alle vennoten moeten vanaf dan eerst het totaal van de KIA berekenen aan de hand van de som van de investeringen van het samenwerkingsverband en hun buitenvennootschappelijke investeringen. Vervolgens hebben zij recht op een aandeel in de KIA dat overeenkomt met hun aandeel in de som van investeringen. Controleer in welk jaar een buitenvennootschappelijke investering het beste kan vallen en overleg eventueel met uw fiscaal adviseur.

Verricht een aanbetaling op een bedrijfsmiddel dat nog niet in gebruik is genomen in 2020

Als u eind 2020 investeringsverplichtingen aangaat voor een bedrijfsmiddel, mag u daarover de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen in 2020. In beginsel geldt hierbij de voorwaarde dat u het bedrijfsmiddel in 2020 heeft betaald en in gebruik heeft genomen.

Als u het bedrijfsmiddel in 2020 nog niet in gebruik heeft genomen, geldt een bijzondere regeling. Als de berekende investeringsaftrek voor een bedrijfsmiddel uitgaat boven het bedrag dat u bij het einde van 2020 voor die investering heeft betaald, wordt het aftrekbare bedrag aan KIA beperkt tot het bedrag dat u in 2020 heeft betaald. Het meerdere is aftrekbaar in 2021. Als u de KIA toch volledig wilt benutten in 2020 doet u een aanbetaling, zodat de totale betaling in 2020 voor de investeringen minimaal gelijk is aan het bedrag van de KIA voor 2020.

Verkoop oude bedrijfsmiddelen pas in 2021

Overweegt u om bedrijfsmiddelen te verkopen die u in 2016 heeft aangeschaft? En heeft u een investeringsaftrek geclaimd over die investeringen? Als u die bedrijfsmiddelen dan verkoopt in 2020 moet u een deel van die investeringsaftrek weer bij uw inkomen tellen. Kijk dan of u de verkoop kunt uitstellen tot begin 2021. Op die manier voorkomt u de toepassing van de desinvesteringsbijtelling.

Een desinvesteringsbijtelling is overigens hooguit gelijk aan de destijds genoten investeringsaftrek. U mag die desinvesteringsbijtelling achterwege laten als u de bedrijfsmiddelen voor maximaal € 2.400 verkoopt.

Let op!

De desinvesteringsbijtelling treedt ook in werking bij andere vormen van vervreemding. Stel dat u een bedrijfsmiddel overbrengt naar uw privévermogen omdat u het niet meer gebruikt in uw onderneming. Die overbrenging vormt een fictieve vervreemding. Voor de bepaling van de desinvesteringsbijtelling wordt dan uitgegaan van de waarde in het economische verkeer van het bedrijfsmiddel.

Vraag snel WBSO 2021 aan

U kunt de (loon)kosten van uw speur- en ontwikkelingsproject in 2021 verlagen als u een zogeheten tegemoetkoming op grond van de WBSO claimt. Maar denkt u er wel om dat u  deze tegemoetkoming tijdig aanvraagt! Bent u een zelfstandige zonder personeel (zzp’er)? Dan heeft u nog tot en met 1 januari 2021 de tijd om de aanvraag voor WBSO-tegemoetkoming voor het jaar 2021 in te dienen. Meer over de WBSO.

Let op!

Als u wel personeel in dienst heeft, zit u veel krapper in uw tijd. U moet dan namelijk uiterlijk 30 november 2020 de WBSO-tegemoetkoming aanvragen.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Ed Schregardus Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl