Nieuws

Ouder slapend dienstverband valt deels of volledig buiten compensatie transitievergoeding

Gepubliceerd: 26-06-2019, laatst gewijzigd: 26-06-2019

UWV gaat uitgekeerde transitievergoedingen bij ontslag na twee jaar ziekte compenseren. Ook oude gevallen komen in aanmerking, maar er zijn wel enkele harde grenzen. Bij oudere slapende dienstverbanden vindt er hoogstens gedeeltelijke en soms zelfs helemaal geen compensatie plaats.

De compensatieregeling draait om transitievergoedingen voor werknemers die na (meer dan) twee jaar ziekte zijn of worden ontslagen. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers bij Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) compensatie vragen voor dergelijke gevallen. Ook vergoedingen die vóór opening van deze mogelijkheid tot aanvragen zijn betaald, komen dan voor compensatie in aanmerking. De overheid wil zo een einde maken aan slapende dienstverbanden. Deze zijn bedacht om onder de bij langdurige ziekte als onrechtvaardig ervaren transitievergoeding uit te komen.

Geen ontslag, maar ook geen werk

Een slapend dienstverband houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte voortzet, maar de werknemer geen werk aanbiedt en ook geen loon uitkeert. Omdat er geen sprake is van ontslag, ontwijkt de werkgever op deze manier de verplichting om een transitievergoeding te betalen.

Het gaat om een kostenplaatje van 1 miljard

Onderzoek van UWV wijst uit dat Nederland zo’n 65.000 slapende dienstverbanden telt. Hier zijn grote financiële belangen mee gemoeid. Compensatie van alle transitievergoedingen die met beëindiging van deze gevallen zijn gemoeid, zou een kostenpost van zo’n 1 miljard euro opleveren. UWV financiert de compensaties die het uitkeert uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).

Twee belangrijke uitzonderingen

UWV compenseert echter niet alle gevallen. En als de uitkeringsinstantie wél compensatie uitkeert, dekt die niet altijd de volledige transitievergoeding die de werkgever verschuldigd is.

  • Een belangrijke uitzondering op het recht op compensatie geldt als het dienstverband al vóór 1 juli 2015 slapend was. Dit wil zeggen dat de werknemer op die datum al twee jaar ziekte achter de rug had, maar geen ontslag kreeg. UWV compenseert in deze gevallen niets omdat de werkgever het dienstverband na twee jaar ziekte had kunnen beëindigen zonder dat de werknemer recht had op een transitievergoeding (die bestond voor 1 juli 2015 immers nog niet).
  • Bij recentere gevallen bestaat er wél recht op compensatie, maar dekt die in het geval van een slapend dienstverband vaak niet de volledige transitievergoeding. UWV compenseert de werkgever voor de transitievergoeding die is opgebouwd tot aan het tijdstip waarop de werknemer twee jaar ziek was. En dus niet voor de periode tussen dit tijdstip en het moment waarop een latere beëindiging van het dienstverband tot stand is gekomen.

Advies nodig?

Twijfelt u over uw recht op compensatie? Onze deskundigen zoeken het voor u uit! Neem contact op met uw vaste Flynth adviseur of mail of bel John Paffen of tel. 088 236 80 80. Wij helpen u graag.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt

Theme picker

John Paffen

John.Paffen@flynth.nl