Nieuws

Oproep aan melkveehouders

Gepubliceerd: 20-04-2017, laatst gewijzigd: 20-04-2017

Kom snel in actie als uw registratie bij ZuivelNl niet klopt. Als wijzigingen bij RVO nog niet zijn verwerkt, dan werkt ZuivelNl met niet-actuele gegevens. Dat kan leiden tot inhoudingen op uw melkgeld. Wilt u dat voorkomen, kom dan uiterlijk 21 april in actie.

Dreigt er een onterechte inhouding op melkgeld voor uw melkveebedrijf?

Veel bedrijven die wijzigingen hebben gehad in de bedrijfsvoering vanaf 2 juli 2015 zien dat hun registratie bij ZuivelNL nog niet op orde is. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen betreffende bedrijfsoverdracht, verandering van rechtsvorm, in- of uitscharen, aanvraag knelgevallenregeling of andere mutaties. Deze bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn.

Wat nu?

RVO en het zuivelbedrijfsleven werken met man en macht om de regeling tijdig en goed te implementeren. Het aanpassen van referenties door veranderde omstandigheden vergt echter de nodige tijd en het is de vraag of het voor elke melkveehouder op tijd is aangepast. Tegelijkertijd geeft van Dam richting Tweede Kamer aan de handhaving (lees: het opleggen van geldboetes) niet te willen uitstellen.

Voorkom geldzorgen!

Bij te late verwerking van wijzigingen in uw bedrijfssituatie door RVO dreigt dus  mogelijk (onterechte) inhouding op uw melkgeld. U kunt individueel een schriftelijk verzoek indienen, gevolgd door een bezwaarschrift, inclusief verzoek tot verbod om een geldsom op te leggen. Bij een afwijking van 10 GVE bedraagt de inhouding maximaal 4.800 euro.

Gezamenlijke actie Flynth

Flynth heeft de juridische mogelijkheden onderzocht om het onterecht opleggen van geldsommen via het melkgeld in mei te voorkomen.  Er is een plan ontwikkeld om voor individuele melkveehouders actie te ondernemen. Onderdeel daarvan is een verzoek aan de rechter om de minister te verbieden boetes op te leggen zolang de meldingen tot wijziging niet goed zijn verwerkt. Bij dat verzoek aan de rechter zullen we zaken combineren om de kosten laag te houden.  Snelheid is  geboden.

Wilt u in actie komen?

Indien u nog steeds geen verandering ziet in uw registraties bij ZuivelNl en wilt voorkomen dat uw melkgeld deels wordt ingehouden, meldt u dan zo spoedig mogelijk bij uw adviseur van Flynth of via agro@flynth.nl. Wij zullen u dan informeren over de verdere aanpak en de kosten.

Op 21 april moet de eerste actie van start.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777