advies

Op weg naar een duurzaam businessmodel

Op weg naar een duurzaam businessmodel
Gepubliceerd: 22-10-2020, laatst gewijzigd: 10-05-2022

Maatschappelijk gezien staan woningcorporaties volop in de schijnwerpers. Er moet in rap tempo worden gebouwd om de toenemende vraag naar betaalbare huisvestiging bij te houden. En dat is erg lastig blijkt in de praktijk. Bij renovatie van bestaande woningen spelen thema’s als veranderende woonbehoeften en verduurzaming een hoofdrol. Voor veel corporaties is het financieel niet mogelijk of beheersmatig risicovol om fors te investeren. Het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen staat daarmee onder druk.

De focus van corporaties is de afgelopen jaren gericht op het voldoen aan nieuwe eisen en voorschriften. Ook dit levert extra druk op de financiële positie. Direct, door het opleggen van extra heffingen, waardoor inmiddels gemiddeld tot 4 maandhuren opgaan aan belastingen en heffingen. Maar ook indirect. Door regels gericht op bijvoorbeeld marktwaarde, het control-framework en verslaggeving nemen de administratieve lasten steeds verder toe. De beheersbaarheid van de lastendruk is daardoor een relevant thema voor veel corporaties. Dit vraagt om kwaliteit in de organisatie. Er daar geldt weer dat het aantrekken en behouden van ervaren medewerkers een kunst op zich is. Kortom, de corporaties werken aan grote uitdagingen.

In een wereld waarbij veranderingen elkaar in een snel tempo opvolgen, past een accountant die met gemeenschappelijke kernwaarden, passie en lokale betrokkenheid, met u meedenkt. Een accountant die zowel met de directeur-bestuurder als de commissarissen spart over hoe de corporatie kan inspelen op ontwikkelingen. Een accountant die praktisch meedenkt over (doelmatige) informatievoorziening. Een accountant die verder kijkt dan de administratieve organisatie en een visie heeft over de invulling van de control-functie en het instrumentarium om te zorgen dat uw corporatie toekomstbestendig is.

Waarom Flynth?

Flynth Audit is al jaren actief als accountant van corporaties. Flynth voelt zich thuis bij corporaties vanuit onze achtergrond in het MKB en de publieke sector (met name het onderwijs). Daarom investeren wij nadrukkelijk in het uitbreiden van ons cliëntportfolio en hebben daar capaciteit voor gereserveerd.

Van Flynth kunt u verwachten dat wij, vanuit de opdracht om de jaarstukken te controleren, met u meedenken over hoe uw corporatie haar doelstellingen kan bereiken. Geen “kale” audit, maar een controle met oprechte aandacht.

Wij bieden:

  • Stabiliteit: Flynth is met een omzet van ruim € 140 miljoen de 6e accountants-advies organisatie van Nederland, direct na BDO en de Big 4; Op dagelijkse basis voorzien onze medewerkers zo’n 25.000 klanten van passende service en advies.
  • Ervaring: dienstverlening aan het MKB en de publieke sector zit in ons DNA. Deze combinatie maakt dat wij zowel gevoel en affiniteit hebben met bedrijfsmatig handelen als met transparantie in de verantwoording van besteding van maatschappelijk geld.
  • Reëel niveau van accountantskosten: Flynth Audit kent geen partnerstructuur. Wij streven niet naar winstmaximalisatie, zijn transparant in onze prijsstelling en hebben onze focus op kwalitatief goede dienstverlening met meerwaarde voor onze klanten;
  • Continuïteit in de teamsamenstelling: wij binden en boeien onze mensen door te investeren in hun kennis en vaardigheden. Onze controleteams zijn stabiel;
  • Relevantie van de corporaties als klant: wij hechten veel waarde aan de sector en zien in elke corporatie een belangrijke klant, waarin we investeren.

Waarin onderscheiden wij ons?

Wij hechten er waarde aan om periodiek persoonlijk met u te overleggen over de actualiteiten. Dit overleg helpt ons om uw bedrijfsvoering beter te begrijpen, waardoor we onze controleaanpak en diepgang kunnen verfijnen. Periodiek contact geeft ons daarnaast de kans om met u van gedachten te wisselen over risico’s, kansen, ambities en ontwikkelingen. Voor specialistische adviesvragen beschikken wij als Flynth over experts. Kortom, wij staan pal naast u!

Meer weten over onze dienstverlening?

Wilt u meer weten over onze aanpak en hoe we samen met u invulling geven aan uw toekomst? Neem contact op met Mark Spijker via 088 - 236 86 74 of mark.spijker@flynth.nl

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Mark Spijker Externe Accountant bij Flynth Mark Spijker