Blog

Onderneming en echtscheiding – de belangen en wensen goed in kaart brengen

Gepubliceerd: 12-09-2019, laatst gewijzigd: 12-09-2019

Als mediator tref ik de mensen vaak in een moeilijke fase waar zij doorheen gaan. Desondanks is men bereid en in staat tot het maken van goede afspraken die in de toekomst werken, met behoud van de relatie.
Relatie is een ruim begrip. Zo blijven de mensen altijd ouders van hun kinderen. Die band brengt met zich mee dat altijd gestart wordt met de belangen van de kinderen, die ook van harte welkom zijn om hun zegje te doen, zodat zij zich gehoord voelen.  

Naleven van het verrekenbeding

Een terugkerend thema is dat mensen gehuwd zijn onder het maken van huwelijkse voorwaarden. Daarin is vaak de afspraak opgenomen dat jaarlijks de overgespaarde inkomsten worden verrekend. Alleen, in de praktijk wordt dit periodiek verrekenbeding niet altijd nageleefd. Wanneer het huwelijk dan wordt ontbonden door echtscheiding, kunnen de gevolgen van dat niet naleven echter verstrekkend zijn: alle bezittingen worden vermoed gemeenschappelijk te zijn, aldus de wet. Dit vermoeden roept veel vragen op.

Wensen en belangen goed in kaart brengen

Positief is dat de mensen die via een mediationtraject hun scheiding willen regelen meestal goed in staat zijn hun belangen en wensen in kaart te brengen.
Door telkens op een respectvolle manier te kijken naar de toekomstige wensen van de ander, zijn de betrokkenen heel goed in staat om met elkaar mee te denken. Dat betekent overigens niet dat men het 100% met elkaar eens hoeft te zijn.

Voortbestaan van de onderneming

Een terugkerende gemeenschappelijke wens daarbij is dat de onderneming kan blijven voortbestaan, niet in de laatste plaats omdat een van de kinderen het bedrijf in de (nabije) toekomst wil voortzetten. Bij het inventariseren van de belangen en wensen blijkt vaak ook dat een eigen plek om te wonen heel essentieel is.

Uiteraard is geld een thema in een mediationtraject, echter vooral vanuit de gedachte: geld is een middel tot een doel. En wanneer alle doelen geïnventariseerd zijn is het zinvol om na te gaan welke financiële middelen nodig zijn om die doelen te bereiken. Bij het in beeld brengen van de financiële ruimte vormt objectieve informatie de basis. Daarbij kan gedacht worden aan een taxatie en diverse soorten berekeningen.

Voordat de betrokken partijen hun afspraken definitief ondertekenen, wordt er altijd ruimte geboden om met een externe deskundige te overleggen. Dit om te waarborgen dat de mensen er alles aan gedaan hebben om goede en (juridisch) houdbare afspraken te maken.

Wilt u meer weten over mediation?

Mailt u mij gerust: jacqueline.hermsen@flynth.nl

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Theme picker

Jacqueline Hermsen

Jacqueline.Hermsen@flynth.nl