Nieuws

NWO investeert 73 miljoen euro in chemie

Gepubliceerd: 20-10-2015, laatst gewijzigd: 10-05-2016

Met het Kennis- en Innovatiecontract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de ambities voor de topsectoren. Het doel: versterken van het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem. Op 5 oktober heeft NWO het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract voor 2016 en 2017 ondertekend.


NWO (De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) draagt 550 miljoen euro bij, waarvan 73 miljoen aan de chemie. Hiervan is ruim 23 miljoen bestemd voor publiek-private samenwerking (PPS).


De Topsector Chemie wil meer en snellere innovatiekracht voor het mkb in de chemie. NWO speelt in op deze doelstelling via onder meer het KIEM-instrument in het Innovatiefonds Chemie. Dit instrument zet NWO ook in binnen andere topsectoren, zoals energie en creatieve industrie.


KIEM wil de drempel verlagen voor mkb’ers om bij kennisinstellingen binnen te stappen. Onderwerpen over de volle breedte van de chemie komen in aanmerking voor financiering. Naast KIEM kan het mkb ook participeren in de andere instrumenten van het Innovatiefonds Chemie.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor financiering? Lees meer op NWO.nl of neem contact op met de subsidiedesk van Flynth via e-mail subsidiedesk@flynth.nl.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: