nieuws

Nieuwe geurberekening, bedreiging of kans?

Nieuwe geurberekening, bedreiging of kans?
Gepubliceerd: 05-03-2021, laatst gewijzigd: 31-03-2021

Het rekenmodel V-Stacks vergunning is het wettelijk verplichte programma om de geurbelasting en -verspreiding vanwege dierenverblijven op omliggende woningen en andere geurgevoelige objecten te berekenen.

Tot voor kort werd gerekend met versie 2010, deze wordt naar verwachting dit jaar vervangen door versie 2020. De nieuwe versie kan leiden tot andere uitkomsten. Dit kan gevolgen hebben voor een eventuele bedrijfsuitbreiding. Door de nieuwe berekening kunnen bedrijven zomaar teveel geurbelasting veroorzaken in de omgeving. Daarentegen is het ook mogelijk dat er juist meer ruimte voor uitbreiding ontstaat.

V-Stacks en normering

De geurbelasting wordt uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht. Een omgevingsvergunning wordt geweigerd als de geurbelasting van de veehouderij op een geurgevoelig object meer bedraagt dan de norm. Deze norm is afhankelijk of het object binnen of buiten een concentratiegebied ligt en of het object binnen of buiten de bebouwde kom ligt. 

Als de geurbelasting in de bestaande/vergunde situatie hoger is dan de toegestane norm, dan is er sprake van een zogenaamde geuroverbelaste situatie. In deze situatie kan alleen nog een uitbreiding van dieren plaats vinden, als er een geurbelastingreducerende maatregel wordt toegepast. Daarbij mag de helft van de geurwinst worden opgevuld, de zogenaamde 50/50 regel. Gebruik van deze regeling is complex en vergt het nodige rekenwerk on tot een goede aanvraag te komen. Onze Flynth agro adviseurs kunnen u hierin verder adviseren. 

Gevolgen nieuwe berekening

In sommige situaties zien we dat de geurbelasting met het nieuwe programma lager uitkomt, in andere situaties blijkt het omgekeerde. Het is niet op voorhand in te schatten in welke situatie welk effect optreedt. Het kan een bedreiging zijn voor uw bedrijf of juist een kans. In alle situaties waarbij geur een belangrijke rol speelt of een knelpunt vormt bij de vergunningverlening, is het goed om inzicht te hebben in de geurbelasting met versie 2020. Flynth helpt u hier graag bij in de vorm van persoonlijk advies. 

V-Stacks 2020 in 2e kwartaal 2021

Het gebruik van het V-Stacks vergunning model is wettelijk verplicht voorgeschreven in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Op dit moment moet versie 2010 worden toegepast. Er wordt verwacht dat de Rgv in de zomer van 2021 wordt gewijzigd. Na publicatie van de wijziging moet versie 2020 worden toegepast bij het verlenen van een vergunning. Belangrijk dus dat u op de hoogte bent van de wijzigingen en hierop kunt schakelen.  

Vragen/informatie

Voor veel agro ondernemers blijft het rekenmodel V-stacks vergunning terecht een struikelblok. Heeft u vragen over V-stacks vergunning of wilt u advies over de aankomende nieuwe versie? De Flynth agro experts staan voor u klaar. Neem contact op via het contactformulier en plan vandaag nog een afspraak in.  

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Dick Hengeveld Adviseur RO en Milieu bij Flynth Dick Hengeveld

Dick.Hengeveld@flynth.nl