Corona

Nieuwe coronasteunmaatregelen voor ondernemers

Nieuwe coronasteunmaatregelen voor ondernemers
Gepubliceerd: 19-11-2021, laatst gewijzigd: 28-04-2022

Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds afgelopen zaterdag 13 november gelden. Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is om getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector. 

Ondanks de veerkrachtige Nederlandse economie kan de komende periode voor bepaalde bedrijven, sectoren en werkenden moeilijk blijven. Daarom voert het kabinet onderstaande aanpassingen door in het steunpakket voor het 4e kwartaal 2021.

TVL regeling vierde kwartaal 2021

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De precieze openstelling wacht op goedkeuring van de Europese Commissie. De eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting Horeca (VLN) komt hiermee te vervallen.

Landbouwregeling voor ongedekte vaste kosten

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven.

Ondersteuning voor evenementen

Van 13 november tot 4 december 2021 mogen er geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden. Evenementen die wel door kunnen gaan, mogen maar tot 18:00 uur plaatsvinden. Daarnaast geldt er een maximale capaciteit van 1.250 bezoekers per ruimte. Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC).

De nieuwe coronamaatregelen zorgen voor grote onzekerheid voor deze sector, die vaak te maken heeft met lange aanloop- en investeringstermijnen. Omdat het evenementenverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%, zoals ook in de zomerperiode gebeurde. De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE), die geldt voor evenementen die buiten de TRSEC vallen, wordt gedurende 2021 uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.

Ondersteuning voor de culturele sector

Voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen breidt het kabinet de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uit. De vergoeding gaat van 25% naar maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling. De regeling is ook open voor voorstellingen met een zitplaats.  Het Fonds Podiumkunsten verstrekt hier meer informatie over. Afhankelijk van hun omzetderving zullen sommige culturele ondernemingen ook aanspraak kunnen maken op de hierboven genoemde TVL-regeling voor het vierde kwartaal van 2021.

Ondersteuning voor de sportsector

Bij sportactiviteiten mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt nog aan twee regelingen:

  • een regeling voor professionele sportevenementen ter compensatie van inkomsten uit kaartverkoop en om seizoenskaarthouders tegemoet te komen voor de periode 13 november tot 4 december. De hoogte van de compensatie zal afhangen van het karakter en draagkracht van de desbetreffende sector of organisatie. Het gaat zowel over wedstrijden in competitieverband als losse sportevenementen;
  • een regeling om de aanbieders van amateursport te compenseren voor de in deze periode geleden schade.

Ondersteuning voor (zelfstandig) ondernemers, werknemers en werkzoekenden

(Zelfstandig) ondernemers, werknemers en werkzoekenden kunnen een beroep doen op ondersteuning, zoals advies over ondernemen, begeleiding naar ander werk en hulp bij terugbetalen financiële steun of (dreigende) schulden. Op initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en onder andere het UWV, vakbonden en werkgeversorganisaties zijn 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) opgericht. Hierbij kan je terecht als je in de periode van 12 maart 2020 tot nu werk of inkomen bent kwijtgeraakt of nu dreigt kwijt te raken. Het RMT biedt gratis hulp om weer aan het werk te komen. De hulp kan bestaan uit extra begeleiding, loopbaanadvies, scholing, praktijkleren en hulp bij schulden.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Inès de Blieck Accountant bij Flynth Inès de Blieck