Tip

Melden maisteelt op zand- en lössgrond bij RVO

Melden maisteelt op zand- en lössgrond bij RVO
Gepubliceerd: 05-02-2021, laatst gewijzigd: 12-02-2021

Gaat u dit jaar mais telen op zand- en lössgrond, dan moet u dit uiterlijk 15 februari melden bij RVO.  Deze verplichting geldt voor alle maisteelten. Alleen biologische teelt en teelt van suikermais onder folie zijn van de melding uitgezonderd. Wordt er geen melding ingediend dan is maisteelt op betreffende percelen niet toegestaan.  

De uitrijdperiode van drijfmest voor maïspercelen op zand- en lössgrond wijzigt. Dit was van 15 februari tot en met 15 september. Nu mag er pas vanaf 15 maart drijfmest op deze percelen worden uitgereden. De meldplicht stelt RVO in staat om het naleven van de uitrijperiode te controleren.  

TIP 1 Bij twijfel, maisperceel aanmelden! 

TIP 2 De melding geldt meestal ook voor particuliere telers; vertel dit aan uw (oud) collega! 

Waar en hoe melden? 
In andere jaren gaf u de maisteelt uiterlijk 15 mei op bij de Gecombineerde Opgave. Nu moet maisteelt op zand- en lössgrond uiterlijk 15 februari worden gemeld bij mijn.rvol.nl. De percelen van het betreffende relatienummer worden hierbij opgehaald uit ‘Mijn percelen’. Dus belangrijk dat eerst “Mijn percelen” door uzelf of uw adviseur is bijgewerkt, inclusief de teelt van het gewas mais. Alleen de percelen waarop in ‘Mijn percelen’ is aangegeven dat dit jaar mais wordt geteeld, worden bij de melding ingelezen. De laatst doorgegeven ligging en/of kleiner oppervlakte is bepalend. 

TIP 3 Na 15 februari is het alleen mogelijk om percelen te verkleinen of terug te trekken.  
 Mestaanwending toegestaan 
Als een perceel vóór 15 maart wordt ingetrokken, dan mag vanaf de intrekkings-datum drijfmest en vloeibare zuiveringsslib worden aangewend. Op het perceel mag dan geen mais worden geteeld.

Aanpassing uiterlijk 14 maart 

Wordt er toch geen mais op het perceel geteeld, dan geeft RVO geeft aan dat het perceel uiterlijk 14 maart moet worden afgemeld. Praktisch gezien is dit van belang indien er voor 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib wordt uitgereden.  

(Ver)huur van grond na 15 februari 
Ruilt u grond met akkerbouwers of melkveehouders, dan moeten vlot beslissingen worden genomen over de perceelsopgave. 

TIP 4  Ga hierover zo snel mogelijk met elkaar in overleg.  
Bij de melding voor de maisteelt worden alle betreffende percelen vermeld. Daardoor wordt de melding gekoppeld aan ieder afzonderlijk perceel. Wordt een perceel na 15 februari verhuurd aan een ander bedrijf, dan gaat de melding met het perceel mee over naar de nieuwe gebruiker. 

TIP 5  Nog onduidelijkheid over uw perceel, toch aanmelden 
Wanneer nog niet bekend is of een perceel na 15 februari wordt verhuurd, of aan wie, dan is ons advies om het perceel voor de zekerheid uiterlijk 15 februari aan te melden. De melding blijft dit jaar voor het perceel van toepassing. Een nieuwe gebruiker neemt de verplichtingen over. Een bedrijf dat na 15 februari een aangemeld perceel in gebruik neemt, moet dan rekening houden met de uitgestelde uitrijperiode, zolang de melding van kracht is. 

Een melding kan alleen worden aangepast door de aanvankelijke melder. Een ‘nieuwe’ gebruiker mag op een eerder gemeld perceel voor 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib gebruiken, als de aanvankelijke melder de maisteelt-melding van het perceel intrekt. 

Heeft u vragen?

Tot slot: bent u niet helemaal zeker van uw zaak, neem contact op met uw Flynth-adviseur.   

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77
Hans Scholte Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hans Scholte

Hans.Scholte@flynth.nl