nieuws

Meerjarenplanning OPZuid gepubliceerd: drie nieuwe calls op komst

Gepubliceerd: 22-06-2018, laatst gewijzigd: 26-06-2018

Bent u als ondernemer gevestigd in Zeeland, Limburg of Noord-Brabant? En levert u een bijdrage aan innovatie of de overgang naar een koolstofarme economie in de regio? Wellicht komt u in aanmerking voor de OPZuid-subsidie. Ontdek meer over de aankomende openstellingen.

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma, gericht op het innovatieve mkb en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Welke openstellingen?
De volgende paragrafen worden opengesteld voor aanvragen: 

 • Versterking innovatiesysteem
  - Van december 2018 tot in maart 2019
  - Van december 2019 tot in maart 2020
   
 • Koolstofarme economie
  - Van december 2018 tot in april 2019
  - Van december 2019 tot in april 2020

   

 • Valorisatievermogen mkb-ondernemingen
  - 1 juni 2018 t/m 30 november 2018
   

De uitvoeringsorganisatie Stimulus Programmamanagement benadrukt dat er geen rechten aan bovenstaand overzicht kunnen worden ontleend, aangezien de precieze data en invulling van de calls pas in een later stadium door het Comité van Toezicht OPZuid worden vastgesteld.

Waarvoor subsidie?
Binnen OPZuid kunt u subsidie ontvangen voor:

 • Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem, door het stimuleren van cross-overs tussen de internationale topclusters onderling en tussen de internationale en de nationale topclusters.
   
 • Stimulering van open innovatie en methoden en processen die daarbij aansluiten. Denk hierbij aan living labs, proeftuinen, cocreatie, sociale innovatie en design benutten.
   
 • Bevordering van samenwerking tussen (mkb-)organisaties, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden.
   
 • Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsvraag naar technisch geschoolde mensen, door stimulering van onderwijsprogramma’s en –voorzieningen waarbij zowel bedrijfsleven als kennisinstellingen betrokken zijn en die inspelen op de kwalitatieve eisen die het bedrijfsleven in de topclusters stelt aan technisch talent.
   
 • Vernieuwing in technieken, producten, processen en diensten op het vlak van duurzame energieproductie en energie-efficiëntie.
   
 • Slimme uitrol van nieuwe technieken in de bebouwde omgeving.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker