Sociale verzekeringen

Maximum dagloon bij uitkering aangepast

Gepubliceerd: 08-01-2018, laatst gewijzigd: 08-01-2018

Het maximum dagloon dat UWV aan uitkeringen betaalt, is dit jaar vastgesteld op 209,26 per dag. Op jaarbasis komt dit neer op 54.616,86 euro.

Voor een organisatie is dit relevant, omdat dit het maximale bedrag is dat UWV aan werknemers betaalt bij uitkeringen zoals de WGA, WW, ZW en Wet arbeid en zorg (WAZO).

Aanvullen tot gebruikelijk loon

Een werkgever kan bijvoorbeeld bij en hoger loon en zwangerschapsverlof besluiten dit aan te vullen tot het gebruikelijke loon. Overigens is dit niet verplicht, maar dan moet dit wel via de cao of individuele arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Helma van Gelsdorp

Helma.vanGelsdorp@flynth.nl