nieuws

Martien Zandwijkprijs voor maatschap W. en J. Schutte

Gepubliceerd: 16-01-2020, laatst gewijzigd: 17-01-2020

Jeroen Schutte van akkerbouw- en bloembollenbedrijf W. en J. Schutte heeft op 15 januari de jaarlijkse Martien Zandwijkprijs gekregen voor zijn inzet voor de verduurzaming van de bloembollensector. De prijs werd uitgereikt tijdens de ledendag van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Flynth feliciteert W. en J. Schutte met het behalen van deze prijs op het gebied van duurzaamheid.

Jeroen Schutte heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom wilde hij de erfafspoeling van zijn akkerbouw- en bloembollenbedrijf in Nagele tot nul terugbrengen. Met als bijkomend voordeel dat ook de ziektedruk in de bloembollen omlaag gaat. Voor de noodzakelijke investeringen doorliep  hij samen met Flynth succesvolle POP-subsidietrajecten voor de projecten ‘Duurzame waterkwaliteit’ en ‘Bodemkwaliteit 2.0’.

Schoon erf

Met het project ‘Duurzame waterkwaliteit’ ging Schutte voor een schoon erf zonder emissie naar het oppervlaktewater. Hiervoor heeft hij op zijn bedrijf een ontsmettings- en zuiveringsinstallatie aangelegd voor het proceswater uit de bloembollenverwerking en de erfafspoeling. Door het spoelwater tijdens het spoelproces van de bloembollen te zuiveren, worden virussen en schimmels uit het water gehaald. Zo wordt besmetting op de bolgewassen voorkomen, waardoor ook het gebruik van chemische ontsmettingsmiddelen fors afneemt.

Samenwerking waterschap

Daarnaast is het erfterrein voorzien van goten en opvangputten om alle water op te vangen en via een spoelbassin naar de zuiveringsinstallatie te leiden. Bijzonder is ook dat Schutte de samenwerking heeft gezocht met waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap is al in een vroeg stadium bij het project betrokken en helpt hem om inzicht te krijgen in de resultaten van de ingezette technieken.

Verbetering bodemkwaliteit

Met het project ‘Bodemkwaliteit 2.0’ richtte Schutte zich op het inzetten van machines die de bodemstructuur verbeteren en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen verlagen. Zo verbetert de waterkwaliteit. Voor dit project heeft Schutte voor een aantal machines ook Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA) gekregen.

Duurzaamheid in de bloembollensector

De Martien Zandwijkprijs is vernoemd naar de oprichter en eerste voorzitter van het Milieuplatform Bloembollen, de in 2013 overleden Martien Zandwijk. Hij was een groot voorvechter van duurzaamheid in het bloembollenvak. De prijs wordt dan ook jaarlijks uitgereikt aan een bloembollenbedrijf dat op een innovatieve manier werkt aan duurzaamheid en dit ook uitdraagt.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Kees Poortvliet

Kees.Poortvliet@flynth.nl